• Inwoner
 • Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Als u gehandicapt bent, kunt u bij een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen vlakbij uw huis. De gehandicaptenparkeerplaats is alleen voor uw eigen auto. U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen voor binnen of buiten een betaald parkeerzone. U vraagt de parkeerplaats aan bij de gemeente.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats zijn:

 • u bent in het bezit van een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig
 • u heeft geen eigen parkeerplaats (bijvoorbeeld een oprit of garage)
 • u heeft een blijvende loopbeperking
 • u bent medisch gekeurd
 • u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder (GPK-B)
 • u in de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Helmond
 • u in het bezit bent van een belanghebbendenparkeerkaart in een gebied waar dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld vergunninghoudersgebieden)
 • de parkeerdruk in de omgeving van de woning zo groot is dat u de auto regelmatig op meer dan 100 meter van de woning moet parkeren
 • uit een verkeerskundig onderzoek blijkt dat de bezetting van beschikbare parkeerplaatsen binnen een straal van 100 meter vanaf de woning gelijk aan of hoger is dan 80%
 • de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer geen hinder hebben van een parkeerplaats

Aanpak

U vraagt een gehandicaptenparkeerplaats aan door het ingevulde aanvraagformulier (inclusief kopie gehandicaptenparkeerkaart) te mailen naar gemeente@helmond.nl of te versturen naar onderstaand postadres. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel. Dan sturen wij u het aanvraagformulier toe.

Zo vraagt u een gehandicaptenparkeerplaats aan:

 • U vraagt de gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente waarin u woont.
 • U heeft nodig:
  • een schets van de gewenste parkeerplaats. 
 • een ingevuld aanvraagformulier

Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats en koopt u een andere auto? Zorg dan dat u op tijd uw nieuwe kenteken doorgeeft aan de gemeente. Dit kan telefonisch via 14 0492 of via e-mail: ibor@helmond.nl

Gaat u verhuizen en wilt u bij uw nieuwe woning in Helmond ook een gehandicaptenparkeerplaats? Dan moet u hiervoor een nieuwe aanvraag indienen.

Formulieren

Kosten

De aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats kost €203,- (tarief 2020). Binnen een gebied waar betaald parkeren geldt, komen de maandelijkse kosten van een parkeervergunning erbij. U vindt meer informatie over de parkeervergunning bij het gerelateerde product 'Parkeervergunning, aanvraag' onderaan de pagina. Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft, dan kunt u vergoeding aanvragen voor 100% van de kosten.

Termijn

We nemen uw aanvraag in behandeling als u voldoet aan de genoemde voorwaarden.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen Postbus 950 5700 AZ Helmond Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie