• Inwoner
  • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. Een bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

Een bewijs van in leven zijn voor het buitenland heet een attestatie de vita. Dit afschrift uit de burgerlijke stand is opgemaakt in meerdere talen. 

Aanpak

Via onderstaande knop 'online regelen met DigiD' kunt u het bewijs digitaal aanvragen. U kunt ook digitaal (zie 'formulieren') of telefonisch een afspraak maken bij de Stadswinkel.

U betaalt de kosten voor dit afschrift bij uw aanvraag. Verder heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • eventueel de brief van uw pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft

U kunt iemand machtigen om het bewijs van in leven zijn voor u aan te vragen. Dat kan alleen aan de balie in de Stadswinkel. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. Geef de gemachtigde een volledig ingevulde en ondertekende machtigingsbrief mee. Ook heeft de gemachtigde zijn of haar identiteitsbewijs en een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

Online regelen met DigiD

Formulieren

Kosten

Een bewijs van in leven zijn kost €10,40 en een attestatie de vita kost €13,40 (tarieven 2019).

Heeft uw pensioenfonds of VUT-regelende instantie het bewijs van in leven zijn nodig? Dan vraagt uw pensioenfonds dat in een brief. U krijgt het afschrift gratis mee als u deze brief toont tijdens uw aanvraag aan de balie van de Stadswinkel. Het document is niet gratis als u het bewijs digitaal aanvraagt. 

Termijn

Als u het afschrift digitaal aanvraagt, kunt u via iDEAL betalen. Aan de balie krijgt u het document na betaling direct mee.

Gerelateerde producten