• Stad
 • Parkeren
 • Algemene voorwaarden parkeervergunningen en parkeerabonnementen

Algemene voorwaarden parkeervergunningen en parkeerabonnementen

Hieronder leest u de algemene voorwaarden parkeervergunningen en parkeerabonnementen.

Bewoners:

 • U staat ingeschreven op een adres in het gebied waarvoor u de parkeervergunning aanvraagt;
 • Het kenteken van het voertuig waarvoor u de vergunning aanvraagt staat op uw naam;
 • U kunt maximaal één vergunning per adres aanvragen;
 • U komt niet in aanmerking voor een parkeervergunning als u een eigen parkeergelegenheid bezit of kan bezitten;
 • Door wijziging van omstandigheden kan de gemeente uw parkeervergunning intrekken;
 • Als u gaat verhuizen, moet u dit zo spoedig mogelijk doorgeven daar u dan geen recht meer heeft op een parkeervergunning voor bewoners;
 • Het niet naleven van de voorwaarden wordt gezien alsof de parkeervergunning niet is verstrekt en kan leiden tot een boete (naheffingsaanslag parkeerbelastingen / wet Mulder);
 • Als het parkeergebied vol is, kan er met de parkeervergunning geen recht op een parkeerplaats worden ontleend;
 • U mag de parkeervergunning alleen gebruiken als u binnen de parkeervlakken parkeert in het aangewezen parkeergebied.

Bedrijven:

 • Het bedrijf is gevestigd op een adres in het gebied waarvoor u de parkeervergunning aanvraagt;
 • U kunt maximaal één vergunning per adres aanvragen;
 • U komt niet in aanmerking voor een parkeervergunning als u een eigen parkeergelegenheid bezit of
  kunt bezitten;
 • Door wijziging van omstandigheden kan de gemeente uw parkeervergunning intrekken;
 • Als u gaat verhuizen, moet u dit zo spoedig mogelijk doorgeven daar u dan geen recht meer heeft op een parkeervergunning voor bedrijven;
 • Het niet naleven van de voorwaarden wordt gezien alsof de parkeervergunning niet is verstrekt en
  kan leiden tot een boete (naheffingsaanslag parkeerbelastingen / wet Mulder);
 • Als het parkeergebied vol is, kan er met de parkeervergunning geen recht op een parkeerplaats
  worden ontleend;
 • U mag de parkeervergunning alleen gebruiken als u binnen de parkeervlakken parkeert in het aangewezen parkeergebied.

Vergunning straatparkeren:

 • De vergunning straatparkeren is kenteken gebonden;
 • U mag de vergunning straatparkeren alleen gebruiken als u binnen de parkeervlakken parkeert in de aangewezen straat;
 • Het niet naleven van de voorwaarden wordt gezien alsof de vergunning straatparkeren niet is verstrekt en kan leiden tot een boete (naheffingsaanslag parkeerbelastingen / wet Mulder);
 • Door wijziging van omstandigheden kan de gemeente uw parkeervergunning intrekken;
 • Als de straat vol is, kan er met het parkeervergunning geen recht op een parkeerplaats worden ontleend;
 • U mag de parkeervergunning alleen gebruiken als u binnen de parkeervlakken parkeert in de aangewezen straat.

Parkeerabonnement garages:

 • Het parkeerabonnement is alleen geldig in de garage waarvoor het abonnement is verstrekt;
 • Als u buiten de tijden van het parkeerabonnement in de parkeergarage parkeert, moet u het geldende parkeertarief (voordat u uitrijdt) bij de kassa betalen;
 • Als de parkeergarage vol is, kan er met het parkeerabonnement geen recht op een parkeerplaats in de parkeergarage worden ontleend;
 • Bij het niet naleven van de voorwaarden mag de gemeente: aanspreken op het gedrag,
  waarschuwen onder vermelding van de mogelijke sanctie, een betaling opleggen van een dagtarief per dag van overtreding, intrekking van een abonnement, het niet uit laten rijden van het voertuig, de politie inschakelen;
 • Door wijziging van omstandigheden kan de gemeente uw parkeerabonnement intrekken;
 • U mag het parkeerabonnement alleen gebruiken als u binnen de parkeervlakken parkeert in de garage.
Uw Reactie
Uw Reactie