Ontheffing voor verkeer en parkeren

Soms is het noodzakelijk dat een burger of bedrijf op een plaats in Helmond moet zijn waar verkeerstekens en verkeersregels dit niet mogelijk maken. Hiervoor worden, onder strikte voorwaarden, ontheffingen verleend. Vraag de gemeente dan om een ontheffing van het verbod.

Reden van aanvraag

Deze ontheffingen worden uitgegeven door de gemeente als het gaat om bijvoorbeeld rijden en/of parkeren op voetpaden, op fietspaden, buiten de vakken parkeren.

Voorwaarden

De gemeente is uiterst terughoudend met het verstrekken van ontheffingen en maakt daarom dan ook een strenge overweging. Het is van belang dat u kunt aantonen dat er sprake is van zekere noodzaak voor een verkeersontheffing.

Aanpak

U vraagt de ontheffing aan met behulp van het aanvraag formulier. Het volledig ingevulde formulier kunt u sturen naar vergunningen@helmond.nl.

Omdat het een algemeen aanvraagformulier betreft willen we graag het volgende van u weten:

  • Waarvoor hebt u ontheffing nodig
  • Wanneer moet de ontheffing geldig zijn
  • Is de aanvraag voor een structurele of incidentele ontheffing
  • Wat is het kenteken van het voertuig

Download hier het aanvraagformulier (PDF)

Opzeggen

Wilt u uw structurele (parkeer)ontheffing opzeggen, stuur uw parkeerkaart dan op naar Gemeente Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, of lever deze in bij de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1, Helmond, met daarbij uw gegevens en de reden van opzegging. In beide gevallen ontvangt u een bevestiging van afgifte.

Wij nemen alleen volledige opzeggingen in behandeling. Eventuele restitutie wordt verwerkt voor de hele vooruitbetaalde bedragen na datum ontvangst van de ontheffingskaart.

Het kaartje van een incidentele ontheffing dient u na gebruik te vernietigen.

Kosten

  • voor het in behandeling nemen van een aanvraag, vernieuwing of verlenging: €29,40 (tarief 2019).
  • voor het gebruiken van het ontheffingsbewijs (Kaartje) €15,00. (Dit bedrag is bepaald in de Verordening Parkeerbelastingen en de Legesverordening en is geen borg.)

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. In de praktijk met de juiste gegevens voorhanden, mag u rekenen op een snelle verwerking.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Bent uw het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

Gemeente Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond Gemeente Helmond

Wetgeving

Gerelateerde producten