• Stad
  • Parkeren
  • Kapotte parkeerautomaat en overlast voertuig melden

Kapotte parkeerautomaat en overlast voertuig melden

Indien u hinder ondervindt van een voertuig dat niet correct is geparkeerd of bijvoorbeeld een kapotte parkeerautomaat dan kunt u hier melding van doen.

Kapotte parkeerautomaat

Bij een defecte parkeerautomaat in Helmond mag u helaas niet parkeren, tenzij u op een andere manier voldoet aan uw betalingsverplichting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Gepast Parkeren, Parkmobile of het gebruik van een andere parkeerautomaat. Mochten dit geen mogelijkheden zijn voor u, dan dient u uw voertuig elders te parkeren. Defecte parkeerautomaten kunt u melden bij PCH Parking & Facility Services op telefoonnummer 0492-845948. Ook als de parkeerautomaat geen wisselgeld retour geeft, kunt u bij hen een verzoek tot terugbetaling indienen.

Hinder van geparkeerde voertuigen

Bij een parkeerprobleem kunt u natuurlijk altijd het beste de veroorzaker hierop aanspreken. Indien deze niet bekend is of u komt samen niet tot een oplossing, kunt u dit melden bij team Toezicht en Handhaving (voorheen Stadswacht) via telefoonnummer 14 0492. U kunt ook digitaal een melding doen via het contactformulier.

Uw Reactie
Uw Reactie