• Ondernemer
  • Nieuws
  • 2023
  • November
  • Gemeente Helmond zet de volgende stap op het gebied van MVOI (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en inkopen)

Gemeente Helmond zet de volgende stap op het gebied van MVOI (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en inkopen)

Dinsdag 7 november 2023

Vorig jaar november tekende gemeente Helmond het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025. Dit hield in dat de gemeente er alles aan doet om zo duurzaam en sociaal mogelijk in te kopen. Als eerste uitwerking wordt nu het fundament gepresenteerd. Dit is het eerste deel van het actieplan en geeft onder meer een toelichting en procesafspraken. Dit zorgt voor de langere termijn voor kaders en duidelijkheid.

De gemeente ondertekende het Manifest MVOI samen met diverse partners,

MVOI in Helmond: echt impact maken met jaarlijks tenminste €150 miljoen inkoopuitgaven

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) is opdrachtgeven en inkopen met de meest positieve milieu-, maatschappelijke en economische efecten die mogelijk zijn. In 2016 behoorde gemeente Helmond tot de eerste groep ondertekenaars van het ‘Manifest MVI 2016-2021’. Het Manifest MVOI 2022-2025 is het vervolg hierop. Met jaarlijks tenminste €150 miljoen aan inkoopuitgaven kan de gemeente Helmond namelijk écht impact maken. Het manifest geeft richting hoe dat kan gebeuren.

Wat houdt het fundament in?

Elke ondertekenaar van het Manifest dient uiterlijk een jaar na ondertekening een MVOI actieplan op te stellen. In het actieplan leggen partijen voor de eigen organisatie vast welke ambitieniveaus worden nagestreefd voor elk van de zes MVOI doelen en welke concrete acties nodig zijn om deze ambities te behalen. Het eerste deel van dit actieplan is nu af: het fundament. Dit bevat onder meer een algemeen deel met een toelichting op het onderwerp, de Helmondse ambities en de procesafspraken.

Hoe nu verder?

Na het fundament zijn jaarplannen het volgende onderdeel van het actieplan. In de jaarplannen maken we als gemeente concreet welke acties we gaan uitvoeren en welke aanbestedingen we gaan inzetten om de doelstellingen te realiseren. Daarnaast nemen we op wat we al goed (blijven) doen. Deze jaarplannen worden jaarlijks geactualiseerd en gepubliceerd.

U leest het fundament via deze link.

Uw Reactie
Uw Reactie