Januari

 • Onderscheiding Joop Slegers

  Koninklijke Onderscheiding voor Joop Slegers

  donderdag 30 januari 2020
  Bij zijn afscheid van Jibb+ op woensdag 29 januari j.l. heeft de heer Joop Slegers uit handen van burgemeester Elly Blanksma een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 • Gevolgen klimaatverandering voor Helmond in kaart gebracht

  vrijdag 24 januari 2020
  In de nabije toekomst krijgt Helmond vaker te maken met water op straat als gevolg van hevige regenbuien. Ook komen er meer hittegolven voor zoals afgelopen zomer. Met name de temperatuur in gebieden met veel verharding, zoals het centrum en de bedrijventerreinen, stijgt dan fors en zorgt voor hittestress. De extreme hitte geeft ook droogte. Dat maakt de koelste plekken in de stad met veel groen en bomen, kwetsbaar. Dit zijn een aantal conclusies uit de klimaatstresstest die gemeente Helmond in 2019 liet uitvoeren.

 • Milieustraat in Helmond

  Tarieven voor milieustraat Helmond in 2020

  woensdag 8 januari 2020
  Vanaf 1 januari 2020 zijn de tarieven voor de milieustraat gewijzigd. Gaat u binnenkort naar de milieustraat om uw afval weg te brengen? Lees hier onder de nieuwe tarieven van 2020.

 • Zuid-Koninginnewal

  Tijdelijk eenrichtingsverkeer Zuid-Koninginnewal

  woensdag 8 januari 2020
  In de Zuid-Koninginnewal is er tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld tussen de Kasteel Traverse en de Molenstraat. Dit geldt voor het autoverkeer in de richting van de Kasteel Traverse. Deze tijdelijke maatregel is genomen om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van winkels voor voetgangers te verbeteren. Er is op de weg een barrier geplaatst om voetgangers veilige loopruimte te bieden om de bouwwerkzaamheden te kunnen passeren.

 • Onderscheiding Hans Seijkens

  Koninklijke Onderscheiding voor Hans Seijkens

  maandag 6 januari 2020
  Voor zijn jarenlange betrokken en zeer intensieve inzet voor het opleiden en examineren van jeugdige blazers en slagwerkers is de heer Hans Seijkens op 5 januari 2020 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Elly Blanksma bij het Nieuwjaarsconcert van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia uit Helmond.

Uw Reactie
Uw Reactie