December

  • Akkoord Lokaal Sportakkoord groepsfoto aanwezigen

    Lokaal sportakkoord in Helmond ondertekend

    woensdag 11 december 2019
    Er zijn kansen voor sport & bewegen in Helmond! In navolging van het Nationaal Sportakkoord is het Lokaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Helmond’ dit jaar gerealiseerd. De gemeente, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven zijn samen tot de invulling van het Lokaal Sportakkoord gekomen. In dit akkoord staan de ambities en acties waarvoor zij zich de komende jaren gezamenlijk willen inzetten. Op dinsdag 10 december kwamen de partijen bijeen voor de ondertekening van het Helmonds Sportakkoord.

Uw Reactie
Uw Reactie