Waarom vinden we participatie belangrijk?

We denken dat participatie zorgt voor betere plannen en besluiten. Om dat te bereiken  willen we inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties) zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkelingen in de stad.

Uw Reactie
Uw Reactie