Huisregels Huis voor de Stad

Welkom in het Huis voor de Stad. Wij zijn graag een goede gastheer/gastvrouw en willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Voor een prettig en veilig verblijf vragen wij u zich te houden aan onderstaande huisregels.

 • Wij ontvangen u graag in de centrale hal. Het is niet toegestaan om zonder autorisatie de besloten zones te betreden.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers, bedrijfshulpverleners en beveiligers moeten direct opgevolgd worden. Dit is voor uw eigen veiligheid en om de orde en rust te bewaren.
 • We gaan respectvol met elkaar om. Emotie tonen mag, agressie accepteren wij niet. Onder agressie verstaan wij fysiek en verbaal geweld (waaronder schelden, beledigen, bedreigen). Op agressie geven wij een passende reactie. In geval van bedreiging en geweldpleging doen wij altijd aangifte bij de politie. Alle schade als gevolg van fysiek geweld wordt verhaald.
 • Het Huis voor de Stad en de directe buitenomgeving is een rookvrije zone. Roken is hier dus niet toegestaan.
 • Op verschillende plaatsen binnen en buiten het Huis voor de Stad wordt gericht cameratoezicht gehouden, om zo de veiligheid van personen en zaken te waarborgen. De beelden kunnen worden vastgelegd en in voorkomende gevallen worden bewaard.
 • Hulphonden zijn welkom. Andere (huis)dieren mogen niet mee naar binnen.
 • Het Huis voor de Stad is toegankelijk met een rolstoel. Op de begane grond kunt u ook met een scootmobiel komen. U mag niet binnenkomen met (roller)skates, steps of andere vervoersmiddelen. Daarmee willen we ongelukken en overlast voorkomen.
 • Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan, zoals een integraalhelm, bivakmuts of boerka.
 • De gemeente Helmond is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers. Bij diefstal van eigendommen die toebehoren aan de gemeente wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
 • Alleen met toestemming van gemeente Helmond mag u in het Huis voor de Stad beeldmateriaal, reclame of propaganda maken en drukwerk uitdelen.
 • Het is niet toegestaan om drugs te gebruiken in het Huis voor de Stad. Ook het nuttigen van alcohol is niet toegestaan.*
 • Het is niet toegestaan om rommel of afval achter te laten. Samen houden we het Huis voor de Stad netjes en opgeruimd.
 • Wanneer u zich niet aan de huisregels houdt, zijn onze medewerkers bevoegd om u na een waarschuwing de toegang tot het gebouw te ontzeggen. U dient hier onmiddellijk opvolging aan te geven.
 • Vindt u dat wij onszelf niet aan onze huisregels houden, dan kunt u met uw klachten terecht bij de medewerker gastontvangst die u in de centrale hal treft of via onze website.

*Gemeente Helmond kan enkele gelegenheden aanwijzen waarbij het nuttigen van alcohol is toegestaan.

Versie: 2

Uw Reactie
Uw Reactie