Inkoop- en aanbestedingskalender

Hier vindt u de aanbestedingskalender van de gemeente Helmond. Hierop staan de opdrachten die de Gemeente Helmond voornemens is Europees of nationaal te gaan aanbesteden. Hiermee willen we transparant zijn naar zowel de Helmondse ondernemer als daarbuiten, met als doel vruchtbare samenwerkingen tot stand te laten komen.

In aanmerking komen voor overheidsopdrachten van de gemeente Helmond?

Op de volgende twee terreinen zijn er concrete mogelijkheden om u aan te melden:

  • Groslijst schilders: Wij hebben frequent schildersbedrijven nodig voor schilderwerk aan onze gebouwen. Voor grotere opdrachten die meervoudig onderhands worden aanbesteed kiezen we zelf welke bedrijven het meest passend zijn voor de opdracht. Die bedrijven worden uitgenodigd om deel te nemen aan een meervoudig onderhandse aanbesteding. Omdat we transparant willen zijn en gelijke kansen voor bedrijven willen waarborgen, werken wij voortaan met een groslijst. Lees in de procedure hoe u zich kunt aanmelden.
  • Sociaal domein: Zorgaanbieders werkzaam binnen het sociaal domein (Inkoop jeugdzorg, WMO, Huishoudelijke ondersteuning en Beschermd wonen) kunnen hun interesse via een open inschrijving kenbaar maken via de zorgaanbieders website. Bekijk de website voor zorgaanbieders.

Heeft u vragen over andere inkoop gerelateerde zaken?

Neem contact met ons op door te mailen naar gemeente@helmond.nl. Wij zorgen ervoor dat het bij de juiste afdeling komt.

 

Uw Reactie
Uw Reactie