Inhuurdesk gemeente Helmond

Wilt u als zzp’er bij de gemeente Helmond aan de slag? Of wilt u medewerkers op tijdelijke basis bij de gemeente Helmond inzetten? Dat kan vanaf 1 oktober 2017 alleen nog via de Inhuurdesk gemeente Helmond. De gemeente Helmond huurt haar externe medewerkers niet meer rechtstreeks in. Op deze pagina leest u meer informatie over de nieuwe manier van werken en wat dit voor u betekent.

Waarom een Inhuurdesk?

De gemeente Helmond wil meer grip krijgen op de kosten van de inhuur, de juridische en fiscale risico’s verkleinen en de kwaliteit van het inhuurproces verbeteren. Begin 2017 hebben wij daarom een Europese aanbesteding uitgeschreven voor een partij die de gehele inhuur van alle externen op zich kan nemen. Het gaat daarbij om gedetacheerden, uitzendkrachten, zzp’ers en payrollers. Uit deze aanbesteding is door Yacht Inhouse Services gewonnen. Onder de naam Inhuurdesk gemeente Helmond, zal Yacht externe medewerkers voor ons werven, contracteren en factureren. Externe medewerkers zullen dus niet meer rechtstreeks door de gemeente Helmond worden gecontracteerd maar altijd via de Inhuurdesk gemeente Helmond.

De nieuwe werkwijze levert niet alleen de gemeente Helmond voordeel op. We zijn er van overtuigd dat ook onze relaties profijt gaan hebben bij de Inhuurdesk gemeente Helmond. De voordelen zijn:

  • één aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van inhuur;
  • één centrale toegang tot alle aanvragen, ook voor de tot op heden voor u onbekende inhurende managers en onderdelen;
  • significante afname van administratieve handelingen, onder andere op het gebied van formele vastlegging van opdracht en facturatie;
  • altijd tijdige betaling van uw factuur.

Wat betekent dit voor lopende overeenkomsten?

Uiteraard betekent deze nieuwe manier van werken een omschakeling. Zowel voor ons als gemeente, als voor al onze relaties. We proberen de overgang naar de Inhuurdesk gemeente Helmond zo soepel mogelijk te laten verlopen, maar er moet natuurlijk veel gebeuren in een korte tijd. Het belangrijkste is het beëindigen van de overeenkomsten die de gemeente Helmond heeft voor de inhuur van externe medewerkers. We streven er naar om zo snel mogelijk alle lopende overeenkomsten te beëindigen en hebben de Inhuurdesk gemeente Helmond opdracht gegeven om zo veel mogelijk overeenkomsten over te nemen. De gemeente Helmond wil haar huidige relaties zoveel mogelijk behouden.

Wat betekent dit voor nieuwe opdrachten?

De gemeente Helmond huurt alleen nog medewerkers in via de Inhuurdesk gemeente Helmond. Voor nieuwe opdrachten of het aanbieden van kandidaten kunt u daarom contact opnemen met de Inhuurdesk gemeente Helmond.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nu direct al vragen, dan kunt u contact opnemen met de Inhuurdesk gemeente Helmond via email: inhuurdesk@helmond.nl of telefoonnummer 0492 702678.

Uw Reactie
Uw Reactie