Richtlijnen aanbesteding en inkoop

Op juli 2016 is de nieuwe aanbestedingswet van kracht geworden. Gemeente Helmond heeft daarop haar inkoopbeleid en protocol aangepast, inclusief de drempelbedragen voor aanbestedingen.

Duurzaamheid en social return zijn integraal onderdeel van dit beleid. De geldende gemeentelijke kaders zijn per 1 augustus 2016.

Contact opnemen

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan gerust contact op met het Team Inkoop.

Bezoekadres:
Weg op den Heuvel 35
Postadres:
Postbus 950
5700 AZ Helmond
Tel. nr: 0492 - 58 77 77
E-mail: inkoop@helmond.nl