Inkoop- en aanbestedingskalender

Hier vindt u de aanbestedingskalender van de gemeente Helmond. Hierop staan de opdrachten die de Gemeente Helmond voornemens is te gaan aanbesteden. Hiermee willen we transparant zijn naar zowel de Helmondse ondernemer als daarbuiten, met als doel vruchtbare samenwerkingen tot stand te laten komen.

Heeft u interesse?

Wilt u uw interesse kenbaar maken als potentiële leverancier, dan kunt u zich inschrijven op onze digitale leverancierslijst in Negometrix (de aanbestedingsoftware van de gemeente Helmond).

Wat moet u hiervoor doen?

  • Volg onderstaande link
  • Registreer u als leverancier in Negometrix of log in indien u reeds een account heeft
  • Start uw inschrijving
  • Geef aan voor welke categorieën u potentieel uitgenodigd wilt worden
  • Beantwoord 5 vragen
  • Dien uw inschrijving in
  • Binnen 2 weken ontvangt u een bevestiging

Ga hier naar het inschrijfformulier leverancierslijst op Negometrix.com

Communicatie

Wij verzoeken u vragen en/of opmerkingen over de aanbestedingskalender enkel via de berichtenmodule van Negometrix kenbaar te maken. Via Negometrix zult u de juiste antwoorden ontvangen van de juiste persoon/afdeling.

Aanvullende informatie

De leverancierslijst gebruikt de afdeling inkoop van de gemeente Helmond als long-list bij aanbestedingstrajecten. Zodra zich een aanbesteding voordoet in uw categorie, zal deze lijst als startpunt dienen om de leveranciers juiste leveranciers te selecteren.
Het inschrijven zorgt ervoor dat u bekend bent bij de gemeente Helmond. Dit biedt echter geen garantie dat er een aanbestedingstraject in de door u aangegeven categorie gaat komen en/of hiervoor uitgenodigd wordt. Aan de inkoop- en aanbestedingskalender kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten voorbehouden.

Sociaal Domein

Deze leverancierslijst is niet van toepassing voor leveranciers werkzaam binnen het sociaal domein (Inkoop jeugdzorg, WMO, Huishoudelijke ondersteuning en Beschermd wonen). Zij kunnen hun interesse via een open inschrijving kenbaar maken via de Zorgaanbieders website.

Ga hier naar de website voor zorgaanbieders

Meer informatie:

Bekijk hier ons inkoop- en aanbestedingsbeleid