Meer informatie

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en opvragen.

Voor méér informatie over het programma Huis voor de Stad kunt u mailen naar toekomstgerichtwerken@helmond.nl. Als u een vraag stelt, krijgt u altijd binnen een week een antwoord. Als wij niet direct een antwoord kunnen geven, dan mailen wij u of wij nemen telefonisch contact met u op.

Huis voor de Stad in een notendop

We gaan voor een Huis voor de Stad dat veel meer toegankelijk is voor onze inwoners en partners dan nu het geval is. Nu al zien we dat inwoners en groepen in de samenleving in allerlei samenwerkingsverbanden steeds meer met de gemeente participeren om plannen te maken die hun eigen leefomgeving betreffen. Dat gaan we in de toekomst steeds vaker zien. Daar hoort een Huis voor de Stad bij waar inwoners, partners en ambtenaren elkaar kunnen ontmoeten, waar ze met elkaar in gesprek kunnen en waar ze efficiënt kunnen samenwerken. Dit wordt gerealiseerd langs de lijn van de visie die in maart 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld: het Huis voor de Stad wordt ‘duurzaam’, ‘inclusief en toegankelijk’, ‘economisch vitaal’, ‘eigentijds en flexibel’ en ‘passend en verantwoord’.

Inwoners aan het woord

Binnenkort worden hier reacties van inwoners geplaatst.

Over Boscotondo, Zandstraat en 't Cour

Op dit moment heeft de gemeentelijke organisatie vier hoofdlocaties. Boscotondo, Zandstraat, ’t Cour en het Stadskantoor. Door locaties af te stoten bespaart de gemeente aanzienlijk op huisvestings- en exploitatiekosten. Het geld dat hiermee wordt bespaard wordt aangewend voor het realiseren van een Huis voor de Stad. Voor de Zandstraat geldt dat de huurovereenkomst die de gemeente heeft stopt. De medewerkers worden gehuisvest in het nieuwe Huis voor de Stad. Voor ’t Cour geldt dat er inmiddels een koper is gevonden voor het deel waar de gemeente op dit moment is gehuisvest. Hier komen onder andere woningen met groene gevels. Voor Boscotondo geldt dat de gemeenteraad op 10 september heeft ingestemd met de verkoop van het deel van Boscotondo waar de gemeente is gehuisvest. Hiermee is de weg vrij om toe te werken naar één Huis voor de Stad op de plek waar nu het stadskantoor staat. Later wordt duidelijk of het bestaande pand deels wordt gebruikt of helemaal wordt gestript. Uiteraard houden wij inwoners via diverse mediakanalen op de hoogte.

Documenten

Hieronder vindt u relevante documenten over het Huis voor de Stad. Kunt u de inhoud van één van deze documenten niet (goed) lezen? Via deze link kunt u een toegankelijke versie aanvragen.

Daarnaast vindt u alle stukken, inclusief bijlagen, behorend bij de politieke besluitvorming van de gemeenteraad op de volgende pagina’s:

Raadsvergadering 30 juni 2020

https://helmond.notubiz.nl/vergadering/681396/Gemeenteraad%2030-06-2020 (externe link).

Raadsvergadering 14 januari 2020

https://helmond.notubiz.nl/vergadering/680951/Gemeenteraad%2014-01-2020 (externe link).

Adviescommissie 23 juni 2020

https://helmond.notubiz.nl/vergadering/681539/Adviescommissie%2023-06-2020 (externe link).

Adviescommissie 7 januari 2020

https://helmond.notubiz.nl/vergadering/681468/Adviescommissie%20Inwoners%2007-01-2020 (externe link).

Opiniecommissie 18 november 2019

https://helmond.notubiz.nl/vergadering/568490/Opiniecommissie%20Inwoners%20%20%20%20%20%20%20%20%2019-11-2019 (externe link).

Raadsvergadering 10 september 2019

https://helmond.notubiz.nl/vergadering/568476/Gemeenteraad%20%20%20%20%20%20%20%20%2010-09-2019 (externe link).

Adviescommissie 3 september 2019

https://helmond.notubiz.nl/vergadering/568472/Adviescommissie%20Inwoners%20%20%20%20%20%20%20%20%2003-09-2019 (externe link).

Opiniecommissie 18 juni 2019

https://helmond.notubiz.nl/vergadering/568459/Opiniecommissie%20Inwoners%20%20%20%20%20%20%20%20%2018-06-2019 (externe link).

Raadsvergadering 12 maart 2019

https://helmond.notubiz.nl/vergadering/565754/Gemeenteraad%2012-03-2019 (externe link).

Adviescommissie 26 februari 2019

https://helmond.notubiz.nl/vergadering/565761/Adviescie%20Inwoners%2026-02-2019 (externe link).

Over de gemeentelijke organisatie van de toekomst

Informatie volgt.

Over de locatie

Het is de bedoeling dat het nieuwe Huis voor de Stad gerealiseerd wordt op de huidige locatie van het stadskantoor. Dit is een bewuste keuze. Zo´n negen locaties in de stad zijn met elkaar vergeleken op onder andere de criteria ´bereikbaarheid auto´, ‘bereikbaarheid voetgangers’, ‘bereikbaarheid fiets’, ´aansluiting op Openbaar Vervoer´, ´parkeren´ en ´uitstraling´. In deze scan kwam de locatie huidige stadskantoor als meest geschikt naar boven.

Uw Reactie
Uw Reactie