Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Het is belangrijk dat ons stadskantoor in de toekomst veel meer toegankelijk is voor onze inwoners en partners. Het moet een Huis voor de Stad worden. Nu al zien we dat inwoners en groepen in de samenleving in allerlei samenwerkingsverbanden steeds meer met de gemeente participeren om plannen te maken die hun eigen leefomgeving betreffen. Dat gaan we in de toekomst steeds vaker zien. Daar hoort een Huis voor de Stad bij waar inwoners, partners en ambtenaren elkaar kunnen ontmoeten, waar ze met elkaar in gesprek kunnen en waar ze efficiënt kunnen samenwerken.

Nee, de huidige vier locaties voldoen niet meer aan de huidige en toekomstige normen van een modern stadskantoor of voor een Huis voor de Stad.

De meeste werkplekken dateren uit de jaren tachtig. Ze zijn verouderd, nodigen niet uit tot samenwerken, zijn niet duurzaam en flexibel ingericht en ze zijn onvoldoende geschikt om partners en inwoners te ontvangen. Ook is groot onderhoud nodig. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn fors terwijl de functionaliteit van het gebouw er niet beter van wordt. Dat zou zoiets zijn als investeren in een totaal nieuwe motor voor een oude krakkemikkige auto. Daarnaast werken onze ambtenaren momenteel op vier verschillende vestigingen, wat inefficiënt is en onnodig veel geld kost. 

We streven naar een stadskantoor dat voldoet aan de moderne eisen op het gebied van 'flexibiliteit' en 'duurzaamheid' en dat dus tegelijkertijd kan fungeren als Huis voor de Stad. Uitgangspunten zijn onder andere het reduceren van het aantal locaties en het komen tot een 'budgetneutraal plaatje'.

In de basis is dat eenvoudig. We hebben nu vier locaties. We betalen dus ook vier keer kapitaallasten (o.a. afschrijvingen) en exploitatiekosten (o.a. onderhoud en energie). Als we locaties kunnen verkopen, dan genereren we daar enerzijds geld mee en anderzijds vervallen de terugkerende kosten van deze afgestoten gebouwen. De financiële middelen die hiermee vrijkomen kunnen aangewend worden voor het realiseren van een eigentijds en duurzaam 'Huis voor de Stad' waarin we tegelijkertijd alle medewerkers kunnen huisvesten. Zo slaan we eigenlijk twee vliegen in één klap. 

Op 10 september heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van één Huis voor de Stad op de locatie van het huidige stadskantoor. Om dit ‘kostenneutraal’ te realiseren is het van belang dat Boscotondo (het deel waar de gemeente is gehuisvest) wordt afgestoten. Ook daar heeft de gemeenteraad mee ingestemd. In de komende maanden gaat de gemeente een tender uitschrijven voor de verkoop van Boscotondo en gaat het TE-Team aan de slag met het maken van eerste schetsontwerpen. Het is de bedoeling dat inwoners nog dit jaar via een peiling wordt gevraagd om zich uit te spreken voor het schetsvoorstel dat hun voorkeur heeft.

Begin volgend jaar wordt voortgeborduurd op één schetsvoorstel. Inwoners worden dan betrokken bij de verdere invulling. Inwoners kunnen dan ‘meepraten’ over zaken als ontwerp,  inrichting, openingstijden en dienstverleningsconcepten. De inbreng van de inwoners wordt zorgvuldig met hen teruggekoppeld. Via deze pagina houden wij u verder op de hoogte.

Uw Reactie
Uw Reactie