Nieuws

 • Praat u mee over het Huis voor de Stad?

  maandag 7 september 2020
  Na een maandenlange stilte als gevolg van corona heeft onze raad op 30 juni ingestemd met het basisontwerp voor het Huis voor de Stad. We zijn nu volop aan de slag met het verder uitwerken van de plannen. Denkt en doet u mee?

 • Ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd

  vrijdag 4 september 2020
  In vervolg op het vaststellen van het basisontwerp en het toekennen van de benodigde middelen voor het Huis voor de Stad door de gemeenteraad hebben wij vandaag, vrijdag 4 september, het ontwerpbestemmingsplan voor het Huis voor de Stad gepubliceerd.

 • Raad akkoord met basisontwerp en investeringskrediet

  woensdag 1 juli 2020
  Op dinsdag 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het basisontwerp en met het investeringskrediet van 36 miljoen euro. Ook heeft de raad ingestemd met een extra krediet van ruim 500.000 euro voor de aanleg van klimaatplafonds. De totale investering is over de looptijd van 40 jaar nog steeds budgetneutraal.

 • Basisontwerp Huis voor de Stad

  donderdag 11 juni 2020
  Net als veel andere grote projecten heeft ook het Programma Huis voor de Stad als gevolg van de Coronacrisis in de afgelopen maanden op een lager pitje gestaan. Er is vooral prioriteit gegeven aan de gezondheid en veiligheid van de inwoners. Maar nu presenteren wij met enige vertraging alsnog het basisontwerp voor ons nieuwe Huis voor de Stad.

 • Effect Coronacrisis op ontwikkeling Huis voor de Stad

  donderdag 26 maart 2020
  Het is niemand ontgaan dat de Coronacrisis ook een grote impact heeft op onze stad. De gemeente zet op dit moment alle zeilen bij om de maatregelen die door de Rijksoverheid zijn getroffen zo goed mogelijk uit te voeren. Op dit moment zijn we vooral actief om onze inwoners, bedrijven en instellingen in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk te ondersteunen.

Uw Reactie
Uw Reactie