Nieuws

 • Effect Coronacrisis op ontwikkeling Huis voor de Stad

  donderdag 26 maart 2020
  Het is niemand ontgaan dat de Coronacrisis ook een grote impact heeft op onze stad. De gemeente zet op dit moment alle zeilen bij om de maatregelen die door de Rijksoverheid zijn getroffen zo goed mogelijk uit te voeren. Op dit moment zijn we vooral actief om onze inwoners, bedrijven en instellingen in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk te ondersteunen.

 • Enquêtes Huis voor de Stad op de Markt en in de Stadswinkel

  dinsdag 25 februari 2020
  Wethouder Harrie van Dijk is in februari met twee enquêteurs de stad ingegaan om meningen en wensen van onze inwoners te peilen. Hoe vaak bezoek jij de Stadswinkel? En als er al een publiek dakterras komt, zou je daar dan een kopje koffie gaan drinken? Als er gratis werkplekken met WIFI komen, maak je daar dan gebruik van? Zou je een expositie in het Huis voor de Stad bezoeken? En welke voorzieningen of mogelijkheden vind je zélf belangrijk?

 • Het Huis voor de Stad krijgt definitief een Carré-vorm

  donderdag 23 januari 2020
  Dat heeft de gemeenteraad op 14 januari besloten. In november vorig jaar konden inwoners zich uitspreken over twee mogelijke vormen (stedenbouwkundige volumes); de Carré-vorm en de Toren-vorm. Meer dan 300 inwoners hebben zich in een peiling uitgesproken over beide vormen. Hieruit bleek dat een grote meerderheid de voorkeur had voor de Carré-vorm.

 • Financiën Huis voor de Stad

  dinsdag 10 december 2019
  We krijgen vaak vragen over hoe het zit met de financiering van het nieuwe Huis voor de Stad. We lichten het daarom graag toe in een animatievideo.

 • Pen met vinkje

  Uitkomst peiling: Carré-vorm valt in de smaak

  donderdag 5 december 2019
  Het nieuwe Huis voor de Stad komt op de locatie van het huidige stadskantoor. Dit is een belangrijke plek in het stationsgebied van Helmond. In de eerste fase van dit proces is vooral nagedacht over de mogelijke vorm van het gebouw en de wijze waarop deze vorm in zijn omgeving past of zou kunnen passen. We noemen dat ‘stedenbouwkundige volumes’. Architectenbureau Kraaijvanger heeft twee opties uitgewerkt; een Carré-vorm en een Torenvorm. Van 18 tot 28 november kon iedereen zijn mening geven over deze opties. Zij konden voor elke vorm aangeven in welke mate zij deze herkenbaar vinden als Huis voor de Stad, in welke mate zij het een verbetering vinden voor de omgeving en in welke mate zij het ‘uitnodigend’ vinden. Ook konden zij bij elke vorm aangeven wat zij aansprekend vinden en wat zijn graag anders zouden willen zien.

Uw Reactie
Uw Reactie