Sociaaleconomisch profiel van de stad

Helmond in cijfers per 1 januari 2019

 
  aantal in Helmond % in Helmond
BEVOLKING    
leeftijd 91.595 100,0
0-14 jaar 15.291 16,7
15-29 jaar 16.613  18,1
30-44 jaar 17.269 18,9
45-54 jaar 14.852 16,2
55-64 jaar 11.854 12,9
65-79 jaar 12.315 13,4
80 jaar en ouder 3.401 3,7
     
migratie-achtergrond 91.595 100,0 
Nederland 66.920 73,1
EU (excl. NL en MOE-landen*) 4.358 4,8
Polen 3.849 4,2
Overig MOE-landen* 632 0,7
Overig Europa 1.290 1,4
Indonesië/ Ned. Indië 2.147 2,3
Overig westers 307 0,3
Turkije 2.437 2,7
Marokko 3.882 4,2
Suriname/voorm. Antillen/Aruba 1.385 1,5
Overig niet-westers 4.388 4,8
     
huishoudens  40.632 100,0
paar zonder kind 11.250 27,7
paar met kind(eren) 11.451 28,2
eenoudergezin 3.326 8,2
alleenstaande 14.236 35,0
overig huishouden 369 0,9
     
WONINGEN    
bouwwijze 40.319 100,0
eengezins 30.345 75,3
meergezins 9.974 24,7
koop-/huurverhouding 40.319 100,0
koop 21.409 53,1
huur 18.296 45,4
onbekend 614 1,5
bouwjaar 40.319 100,0
<1950 3.491 8,7
1950-1979 12.405 30,8
1980-1989 9.443 23,4
1990-1999 6.894 17,1
2000-2009 5.448 13,5
2010 of later 2.638 6,5
gemiddelde perceel oppervlakte (m²) 271 index 100
gemiddelde WOZ-waarde (€)2) 212.411 index 100
     
SOCIAALECONOMISCHE KENMERKEN    
bezette banen (in de stad)3) 41.800  
gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen (€)4) 38.400 index 100
rapportcijfer veiligheid (in eigen buurt)5)  7,0  
misdrijven verkeersveiligheid 2.632 29,0
misdrijven objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit/lichamelijke integriteit 4.152 45,7
misdrijven sociale kwaliteit (alcohol, drugs, hangjongeren) 1.851 20,4
WMO-gebruikers6) 8.916 9,8
cliënten opvoedondersteuning7) 1.499 7,7
cliënten jeugdhulp8) 2.759 14,5

*MOE-landen=Midden/Oost-Europese landen. Hieronder vallen: Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Roemenië en Bulgarije.

  1. Voormalige Nederlandse Antillen (incl. Aruba)
  2. WOZ= wet Waardering Onroerende Zaken
  3. Bron: vestigingsregister, peildatum 1 april 2018. Bezette banen is het aantal banen in de stad die bezet worden door mensen uit de stad of daarbuiten (afgerond op 100)
  4. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Regionaal Inkomensonderzoek (RIO, 2016)
  5. Bron: Veiligheidsmonitor 2017
  6. Wmo=Wet maatschappelijke ondersteuning. Het aantal Wmo-gebruikers zijn gebruikers met 1 of meerdere indicaties. In het percentage is het gebruik gerelateerd aan de totale bevolking van Helmond. Bron: Eenheid Zorg en Ondersteuning (kalenderjaar 2018)
  7. Percentage gerelateerd aan 0 t/m 17 jarigen (kalenderjaar 2017). Bron: LEVgroep, Centrum voor Jeugd en Gezin
  8. Percentage gerelateerd aan 0 t/m 17 jarigen (kalenderjaar 2018). Bron: LEVgroep, Centrum voor Jeugd en Gezin