Sociaaleconomisch profiel van de stad

Helmond in cijfers per 1 januari 2018

 
  aantal in Helmond % in Helmond
BEVOLKING    
leeftijd 90.911 100,0
0-14 jaar 15.659 17,2
15-29 jaar 16.129  17,7
30-44 jaar 17.367 19,1
45-54 jaar 14.935 16,4
55-64 jaar 11.545 12,7
65-79 jaar 12.043 13,2
80 jaar en ouder 3.233 3,6
     
etniciteit 90.911 100,0 
Nederlands 67.100 73,8
overig westers 12.029 13,2
Marokkaans 3.878 4,3
Turks 2.422 2,7
Surinaams/Antilliaans1) 1.340 1,5
overig niet-westers 4.142 4,6
     
huishoudens  40.065 100,0
alleenstaande 13.763 34,4
paar zonder kinderen 11.203 28,0
paar met kinderen 11.478 28,6
eenoudergezin 3.453 8,6
overig huishouden 168 0,4
     
WONINGEN    
bouwwijze 39.797 100,0
eengezins 30.039 75,5
meergezins 9.758 24,5
koop-/huurverhouding 39.797 100,0
koop 21.207 53,3
huur 18.089 45,5
onbekend 501 1,3
bouwjaar 39.797 100,0
<1950 3.469 8,7
1950-1979 12.352 31,0
1980-1989 9.426 23,7
1990-1999 6.885 17,3
2000-2009 5.454 13,7
2010 of later 2.211 5,6
gemiddelde perceel oppervlakte (m²) 273 index 100
gemiddelde OZB-waarde (€)2) 203.034 index 100
     
SOCIAALECONOMISCHE KENMERKEN    
bezette banen (in de stad)3) 40.600  
gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen (€)4) 36.900 index 100
rapportcijfer veiligheid (in eigen buurt)5)  7,0  
misdrijven verkeersveiligheid 2.632 29,0
misdrijven objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit/lichamelijke integriteit 4.152 45,7
misdrijven sociale kwaliteit (alcohol, drugs, hangjongeren) 1.851 20,4
WMO-gebruikers6) 8.677 index 100
cliënten opvoedondersteuning 1.499 index 100
cliënten jeugdhulp 2.685 index 100
  1. Voormalige Nederlandse Antillen (incl. Aruba)
  2. OZB= Onroerende-zaakbelasting
  3. Bron: vestigingsregister, peildatum 1 april 2017. Bezette banen is het aantal banen in de stad die bezet worden door mensen uit de stad of daarbuiten (afgerond op 100)
  4. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Regionaal Inkomensonderzoek (RIO, 2015)
  5. Bron: Veiligheidsmonitor 2017
  6. Bron: Eenheid Zorg en Ondersteuning (kalenderjaar 2017). Wmo= Wet maatschappelijke ondersteuning. Het aantal Wmo-gebruikers zijn gebruikers met 1 of meerdere indicaties. In het indexcijfer is het gebruik gerelateerd aan het aantal 65-plussers.