• Stad
  • Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

De afdeling Analyse en Intelligence verzamelt gegevens die betrekking hebben op de gemeente Helmond. Denk bijvoorbeeld aan informatie over bevolking, woningen, werkgelegenheid en zorg. In de nieuwsbrief, die 3 a 4 keer per jaar verschijnt, houden we u op de hoogte van resultaten uit recente onderzoeken, beschikbaarheid van statistieken, nieuwe informatiebronnen en andere recente ontwikkelingen op het gebied van datatoepassingen. Verder kunt u betrokken worden bij onderzoek door deel te nemen aan het Stadspanel. Op deze pagina leest u meer hierover.

Stad in cijfers

Kunt u de inhoud van één van de bovenstaande documenten niet (goed) lezen? Dan kunt u via deze link een toegankelijk document aanvragen.

Stadspanel

Via het Stadspanel vraagt de gemeente Helmond, digitaal naar uw mening, ervaring en wensen. Onderwerpen zijn divers; van leefbaarheid in de buurt, openbare orde en veiligheid en gemeentelijke dienstverlening, tot kunst en evenementen. Uw persoonlijke gegevens worden nooit afgestaan aan derden, maar vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De gepubliceerde resultaten van het Stadspanel Helmond zijn nooit te herleiden tot individuele panelleden.

Contact

Bent u inwoner van de gemeente Helmond en 18 jaar of ouder? Dan kunt u zich aanmelden om deel te nemen aan het Stadspanel. Wilt u meer informatie over het Stadspanel neem dan contact op met de afdeling Analyse en Intelligence, telefoon (0492) 58 71 78 of mail uw vraag naar Stadspanel@helmond.nl

Uw Reactie
Uw Reactie