• Stad
  • Stad in cijfers

Stad in cijfers

Kennisagenda Helmond 

In de Kennisagenda Helmond vindt u feiten en cijfers over de stad en haar inwoners. Met de Kennisagenda laten we zien hoe het met de stad gaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe het aantal inwoners groeit, hoeveel banen er zijn en hoeveel mensen er gebruik maken van zorg. 
Deze informatie helpt het gemeentebestuur als ook de partners in de stad om datagedreven keuzes te maken. 
Daarnaast is de Kennisagenda uiteraard voor iedereen beschikbaar die geïnteresseerd is in feiten en cijfers over onze stad. 
De Kennisagenda blijft continu in ontwikkeling waarbij we telkens de nieuwste inzichten delen en onderwerpen toevoegen waardoor we u als gebruiker nog beter van informatie te kunnen voorzien.

(Klik op onderstaande afbeelding om de Kennisagenda Helmond te openen)                                   

 Afbeelding Homepage van Kennisagenda Helmond

Vragen of meer informatie over Kennisagenda Helmond?

Neem dan contact op met het team Analyse en Intelligence via statistiek@helmond.nl


Op zoek naar een publicatie? 

Ook publicaties vindt u in de Kennisagenda Helmond.


Stadspanel Helmond   

Als gemeente vinden we het belangrijk inzicht te krijgen in wat er speelt in onze stad en wijken. Daarom hebben we het Stadspanel. Via dit panel vraagt de gemeente naar de mening, ervaringen en wensen van haar inwoners. Het Stadspanel bestaat uit een groep van ongeveer 1.900 Helmonders.

Wat betekent het om lid te zijn van het Stadspanel Helmond?

Leden van het Stadspanel Helmond ontvangen een aantal keer per jaar een uitnodiging om deel te nemen aan een onderzoek. Het college van burgemeester en wethouders gebruikt de resultaten om keuzes te maken voor de stad. Zo draagt u bij aan het woon- en leefklimaat in Helmond. De onderwerpen variëren van leefbaarheid in de buurt, openbare orde en veiligheid tot kunst en evenementen.

Hoe word ik lid van het Stadspanel Helmond?

Bent u inwoner van de gemeente Helmond, 18 jaar of ouder en beschikt u over een eigen e-mailadres? Dan kunt u lid worden van het Stadspanel. U kunt zich hier aanmelden. Hoe meer mensen deelnemen aan het Stadspanel Helmond, hoe representatiever onze onderzoeksresultaten. We hechten dan ook veel waarde aan uw deelname.

Voorwaarden

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Wij volgen hiervoor een streng privacy beleid. Onze gedragscode kunt u vinden op de site van de VSO. U krijgt van ons de garantie dat de registratiegegevens uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden gebruikt worden en niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Ook de antwoorden die u geeft bij het invullen van de vragenlijsten worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Bovendien bent u geheel vrij om wel of niet deel te nemen aan onderzoeken.

Wilt u meer informatie over het Stadspanel Helmond?

Neem dan contact op via stadspanel@helmond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie