Projecten in de stad

In Helmond maken we onze omgeving klaar voor een veranderd klimaat met extremer weer. We zoeken oplossingen voor wateroverlast, manieren om onze stad koeler te maken en ervoor te zorgen dat we slim water opvangen voor de droge periodes. Hieronder lees je voorbeelden van hoe we dit doen. Al onze plannen staan in de uitvoeringsagenda.

Eikendreef is kwetsbaar voor wateroverlast. Daarom hebben we hier in 2021 maatregelen getroffen om meer water af te kunnen voeren. Er is een nieuwe goot en kolk (afvoerput) geplaatst. Hierdoor kan er bij extreme regen meer water af worden gevoerd. Het water stroomt via een nieuwe buis naar het kanaal. Door deze maatregelen verkleinen we de kans op wateroverlast op straat en schade in de parkeergarage van Boscotondo.

De woningen aan de Odulfusstraat hebben een half-verdiepte garage. Bij harde regen kunnen deze onder water lopen. Om het risico te verkleinen hebben we in 2021 de stoepranden verlaagd. Hierdoor stroomt het water bij harde regen naar de fietstunnel en niet de garages in. In de fietstunnel wordt het water weggepompt. Hierdoor hebben de bewoners van de Odulfusstraat minder wateroverlast of schade in de woning.

De Houtsestraat was een tweebaansweg met aan beide zijden een fietspad. De straat is in 2022 en 2023 opnieuw ingericht en een fietsstraat geworden waar de fietsen voorrang hebben op de auto's. Hierdoor is er is meer dan 1.700 m2 aan asfalt en tegels verdwenen en groen bijgekomen. Er is nu meer ruimte voor bomen en wateropvang langs de weg. Dit is goed voor het aantal verschillende soorten planten en dieren en tegen de hitte.

Een ander project is het aanleggen van een waterberging in de Vossenbeemd. De weg is in 2023 vernieuwd. De bermen zijn toen verlaagd. Het regenwater wat op de weg valt kunnen we zo in de bermen opvangen. Hiermee verkleinen we de kans op wateroverlast op het bedrijventerrein. Het water zakt vanuit de berm weg in de bodem. Hiermee vullen we het grondwater aan. Daardoor zijn we beter voorbereid op droge periodes.

Park Brouwhuis krijgt een grote opknapbeurt. Planten zijn versleten en door storm zijn er minder bomen in het park. Een groene leefomgeving is goed voor je gezondheid. Daarom maken we tijdens deze opknapbeurt de omgeving van Park Brouwhuis beter bestand tegen extreem weer. Door meer groen, een andere manier van water opvangen en op meer plekken meer ruimte voor verschillende soorten planten en dieren.

Dit doen we door beter aan te sluiten op de Zuid-Willemsvaart en de Brouwhuischer heide. Zo ontstaat er een groter natuurlijk gebied. Het water uit het kanaal stroomt in de vijver. De kwaliteit van het water in de vijver wordt dan beter. We maken het Brouwhuizerloopje dieper en verlagen weilanden om extra regen op te kunnen vangen bij extreme regenbuien. We leggen natuurlijke oevers aan en zorgen dat de bossen tussen Deurne en Helmond, het park en het kanaal met elkaar zijn verbonden zonder dat natuur te beschadigen.

We zijn begonnen met het vragen aan inwoners wat hun wensen zijn. Veel goede ideeën hebben we meegenomen in ons ontwerp. We starten dit jaar met de uitvoering.

Het Hoboplein wordt beter ingericht zodat het een fijne, groene en gezonde plek wordt. Dit doen we bijvoorbeeld door bestrating die niet nodig is te veranderen in groen. Meer bomen en meer verschillende soorten planten. Zo kan er meer water de bodem en wordt het niet afgevoerd in het riool De bestrating die eruit gaat, gebruiken we ergens anders opnieuw. Het werk voert de aannemer zoveel mogelijk uit met elektrische machines en apparaten. Dat is beter voor het milieu. We verwachten dat het Hoboplein voor het einde van het jaar klaar is.

Bekijk de uitvoeringsagenda om alle plannen te bekijken

Uw Reactie
Uw Reactie