Overzicht van organisaties die cliëntondersteuners hebben

 
Organisatie  Omschrijving  Contactgegevens
Inwoners met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme, niet aangeboren hersenletsel of chronische ziekte en hun naasten

040–2140404
info@meezuidoostbrabant.nl 
www.meezuidoostbrabant.nl

Alle inwoners. Met name met verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking en minima. 0492-550115
info@gehandicaptenoverleghelmond.nl www.gehandicaptenoverleghelmond.nl

Inwoners die op dit moment hulp nodig hebben of in het verleden hulp nodig hadden vanuit de GGZ, verslavingszorg of maatschappelijke opvang.

06-45526960
info@neiskoen.nl
www.neiskoen.nl
Voor ouders die in confict zijn met of moeite ervaren in de samenwerking met de jeugdzorgorganisaties. 085-8771250
info@oudersenjeugdzorg.nl
www.oudersenjeugdzorg.nl
Inwoners die zorgen voor een ander (mantelzorgers). 0492-59 89 89
mantelzorgmakelaar@levgroep.nl
www.levhelmond.nl
 Alle ouderen (55+) 0492-792392
info@vboh.nl
www.vboh.nl
 Alle inwoners. 013-2020054
clientondersteuner@zorgbelang-brabant.nl www.adviespuntzorgbelang.nl
Alle inwoners. Buro Rio ontvangt geen gemeentelijke subsidie. Daarom zijn voor inwoners (mogelijke) kosten verbonden. 06-42088214 of 06-41523328
info@burorio.nl
www.burorio.nl
Uw Reactie
Uw Reactie