Starterslening

We vinden het belangrijk dat iedereen goed kan wonen. Daarom helpen we starters graag bij de aankoop van de eerste woning. Wilt u voor de eerste keer een woning kopen maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen? Vraag dan een Starterslening aan. De lening is een aanvullende tweede hypotheek. De rente van de starterslening staat 15 jaar vast. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar. De lening is beschikbaar voor zowel nieuwbouwwoningen als bestaande woningen.

U komt in aanmerking voor de starterslening indien:

  • het uw eerste koopwoning is.
  • uw hypotheek onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) valt.

Aanvraag starten

U vraagt de starterslening aan via onderstaande knop.

Online regelen

De hoogte van de starterslening bedraagt maximaal € 50.000,- voor woningen met een koopsom tot maximaal € 435.000,- (NHG-grens per 1 januari 2024). De hoogte van de starterslening hangt af van uw inkomen.

De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Na drie jaar vindt er een hertoetsing plaats, om te kijken of er wel of geen rente en aflossing moet worden betaald.

U vraagt bij ons een toewijzingsbesluit aan.

Bij de aanvraag stuurt u een voorlopige koopovereenkomst mee.

  • U krijgt van ons een ontvangstbevestiging per e-mail.
  • Binnen 8 weken beoordelen wij uw aanvraag. Is uw aanvraag niet compleet, dan duurt het langer.
  • Keuren wij uw aanvraag goed? Dan ontvangt u van het college van burgemeester en wethouders een toewijzingsbesluit.
  • U vraagt de lening rechtstreeks aan bij SVn. Uitleg hierover staat in het toewijzingsbesluit.
  • SVn voert een financiële toets uit.
  • Is de toets positief? Dan krijgt u een starterslening. SVn stuurt u een offerte toe.

Neem contact op met mevrouw Romonesco. Bel 14 0492 of mail naar gemeente@helmond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie