Meldpunt Wet goed verhuurderschap

Er is een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap. Het gaat er dan om wat je als huurder van een verhuurder mag verwachten als je een huurcontract aangaat of hebt.

Je kunt een melding doen als:

  • Er sprake is van discriminatie
  • Er sprake is van intimidatie
  • Als er een (te) hoge waarborgsom betaald moet worden
  • Als er onredelijke servicekosten worden berekend
  • Als er geen duidelijke huurovereenkomst is
  • Er andere onredelijke kosten in rekening worden gebracht
  • Enz.

Heeft u een klacht over uw verhuurder?

Vul dan het e-formulier zo volledig mogelijk in via de onderstaande knop.

 melding maken wet goed verhuurderschap 

Uw Reactie
Uw Reactie