Programmabegroting 2020

De gemeenteraad heeft op 5 november 2019 de gemeentebegroting voor het jaar 2020 vastgesteld. De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven.

Er is een speciale website over de begroting. Klik hier om naar de begroting website te gaan.

Discussie in de gemeenteraad

De begroting is eerst besproken in de adviescommissies Inoners (29 oktober) en Omgeving (30 oktober). Daarna heeft de gemeenteraad op 5 november gediscussieerd over de begroting voor 2020. Daarbij zijn verschillende moties en een amendement ingediend. Dat zijn voorstellen om iets te wijzigen aan de begroting of opdrachten aan het college om bepaalde zaken aan te pakken of uit te zoeken. Uiteindelijk zijn er 6 moties aangenomen.

Bij de begroting horen de volgende stukken:

Algemene informatie over de begroting

Kunt u de bovenstaande documenten niet goed lezen? Klik dan hier om een toegankelijk document aan te vragen

Uw Reactie
Uw Reactie