Zoeken in bestuurlijke stukken

De gemeenteraad neemt jaarlijks veel besluiten. De raad wordt geadviseerd door een aantal commissies. De besluiten van de raad kunt u o.a. terugvinden door te zoeken in het Bestuurlijk informatie Systeem.

Dat geldt ook voor de nota's, plannen en rapporten die bij de besluiten horen.  Sommige onderwerpen worden alleen in één van de commissies besproken. Ook deze stukken kunt u terugvinden in het Bestuurlijk informatie Systeem, net als de verslagen van raads- en commissievergaderingen.

(N.B.: als de zoekresultaten stukken opleveren uit 2006 (of ouder), dan staat bovenaan vaak dezelfde datum: 8 oktober 2007. Dat komt omdat alle oudere stukken op die datum tegelijk zijn overgezet vanuit een ander systeem naar het huidige).

Zoeken in het Bestuurlijk Informatie Systeem

Uw Reactie
Uw Reactie