Commissievergadering O 27 januari 2014

Commissie Omgeving

Openbare vergadering

Datum: 27 jan 2015 vanaf 19:30
Locatie: Raadzaal
Bijzonderheden:

Plaats: Bestuurscentrum Boscotondo, Frans Joseph van Thielpark 1, Helmond.


De heer N. Zarroy, voorzitter van de commissie Omgeving, nodigt u uit voor het bijwonen van de commissievergadering op dinsdag 27 januari 2015.

De stukken die in deze vergadering aan de orde zullen worden gesteld liggen voor u in de visiekamer van Boscotondo ter inzage.


19.30 uur: aanvang vergaderingAgenda   

 1. Opening en mededelingen       19.30-19.35 uur
 2. Beantwoording ingediende technische vragen ten behoeve van   19.35-19.40 uur
  technische rondvraag (minimaal 24 uur voor aanvangstijdstip  
  vergadering ingediend bij commissiegriffier: j.frerichs@helmond.nl)
 3. Cacaofabriek         19.40-21.00 uur
  Doel: ter advisering
  Bijlagen: commissieformat en raadsvoorstel 18presentatie
  N.B. Notulen van 20 januari 2015 worden op 10 februari 2015 in de reguliere vergadering aan u voorgelegd ter vaststelling.
Uw Reactie
Uw Reactie