• Bestuur
  • Bezwaarschriftencommissie

Bezwaarschriftencommissie

Wanneer u (als burger, bedrijf of instelling) het niet eens bent met een besluit van het gemeentebestuur (burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad), dan kunt u hiertegen in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Voordat een beslissing op uw bezwaar wordt genomen vraagt het gemeentebestuur advies van een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Dit doet het gemeentebestuur niet bij belastingkwesties.

De bezwaarschriftencommissie ontvangt van ons de stukken die wij hebben gebruikt om tot het besluit te komen. Deze stukken ontvangt u ook. In de meeste gevallen houdt de commissie vervolgens een hoorzitting. De hoorzitting gebruikt de commissie om extra informatie te krijgen. Daarna brengt de bezwaarschriftencommissie een advies uit.

De bezwaarschriftencommissie bestaat uit twee kamers. Elke kamer bestaat uit een voorzitter en twee leden. We hebben meer leden benoemd, zodat er altijd voldoende leden beschikbaar zijn voor een hoorzitting en advies. De voorzitter en de leden werken niet bij de gemeente Helmond. De bezwaarschriftencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, die werkt wel voor de gemeente Helmond.

Kamer 1

Adviseert over bezwaarschriften op het gebied van bouwzaken, ruimtelijke ordening, milieu, APV, horeca en verkeersbesluiten. Kamer 1 houdt in principe twee keer in de maand zitting op dinsdagavond, vanaf 18.45 uur.
De samenstelling is als volgt:
Voorzitter:
mr. E.T. de Jong
Leden:
mevrouw mr. M. Bartels-Grootjans
mr. R. Ligtvoet
mevrouw mr. M. Karnata-Jovic
Secretaris:
De heer mr. P. Helmus

Kamer 2

Adviseert over bezwaarschriften op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, schuldhulpverlening, welzijn, sport, cultuur, onderwijs, woonruimteverdeling, burgerzaken en economische zaken.
Kamer 2 houdt in principe twee keer in de maand zitting op woensdagavond vanaf 18.45 uur.
De samenstelling is als volgt
Voorzitter:
mevrouw mr. A.P.M.A. Laeyendecker
Leden:
mr. R.M. Brill
mr. M. Bruin
mevrouw mr. A.J.M. Roestenberg
Secretaris:
Mevrouw mr. E. A. Otten

Voor meer informatie kunt u terecht bij het onder aan de pagina vermelde secretariaat:

Voor bezwaarschriften op het gebied van de Wet Werk en Bijstand is een aparte commissie: de Regionale bezwaarschriftencommissie Senzer

terug naar commissies

Adres BV.VBJZ
Woonplaats Helmond
Email BJO@helmond.nl
Telefoon0492-587744
Uw Reactie
Uw Reactie