Rioolverstopping

Het ligt onder de grond en is dag en nacht beschikbaar. Maar als uw riolering niet werkt, heeft u daar onmiddellijk last van. Wat is uw rol bij de afvoer van afvalwater en wanneer zijn wij aan zet? Om te voorkomen dat u met hoge kosten wordt geconfronteerd, adviseren wij u om bij een verstopping contact op te nemen met rioolbedrijven waar wij regelmatig mee samenwerken.

Is uw riool verstopt?

Als u uw afvalwater niet goed kunt afvoeren, kan er een verstopping in het riool zitten. Meestal zit deze verstopping ergens in de aansluitleiding. Als het riool verstopt zit, moet er vaak een rioolontstoppingsbedrijf aan te pas komen om het probleem op te lossen. Er zijn bedrijven actief die hier achteraf hoge kosten voor in rekening brengen (tot wel 800 euro). Vaak ziet u bij de websites van deze bedrijven alleen een telefoonnummer staan, zonder adresgegevens.

Rioolbedrijven waarmee wij samenwerken

Een rioolverstopping is vaak al vervelend genoeg. Om te voorkomen dat u ook nog eens met hoge kosten wordt geconfronteerd, adviseren wij om bij een verstopping contact op te nemen met één van de rioolbedrijven waar wij regelmatig mee samenwerken. Zij hebben een overeenkomst met ons om verstoppingen op gemeentegrond op te lossen. Mocht u een ander bedrijf inschakelen, dan loopt u kans op dubbele kosten.

Lees in het onderstaande uitklapmenu meer informatie over een verstopt riool. 

Elke woning of bedrijfspand heeft in zijn rioolaansluitleiding een ontstoppingsstuk zitten. Soms ligt dit ontstoppingsstuk in particulier terrein en soms in openbaar terrein, soms nabij het huis of bedrijfspand en soms nabij de erfgrens. Vanuit een ontstoppingsstuk wordt de leiding doorgespoten om de verstopping te verhelpen. Daarnaast wordt aan de hand van dit punt bepaald wie de kosten voor het verhelpen van de rioolverstopping dient te voldoen. De locatie van de verstopping ten opzichte van de perceelsgrens is daarin leidend.

Als blijkt dat de verstopping is veroorzaakt vanuit het particuliere riool (de gebruiker van het perceel is hiervoor verantwoordelijk), dan moet u de kosten rechtstreeks afrekenen met het bedrijf. Wij hebben hier dan verder geen rol in. Het staat u natuurlijk vrij een ander bedrijf in te schakelen. U loopt dan wel het risico op dubbele kosten. Als blijkt dat het ontstoppingsstuk op openbaar terrein ligt, of als daar de verstopping verholpen moet worden, dan moet u alsnog één van de gecontracteerde bedrijven inschakelen.

Voorbeelden van rioolverstopping op eigen terrein

  • Ingroeiende boomwortels in particulier riool: uw riool dient waterdicht te zijn. De eigenaar van de boom doet in dit geval niet ter zake (ook niet als dit een boom van de gemeente is).
  • Rioolverstopping veroorzaakt door vet of andere ongerechtigheden (b.v. maandverband of kleding): in dit geval is ook het gemeentelijke deel van de leiding uw verantwoordelijkheid: de gemeente loost immers geen ongerechtigheden.
  • Een breuk of defect in het riool op uw terrein: uw terrein is uw eigen verantwoordelijkheid.

Als blijkt dat het probleem vanuit openbaar riool is veroorzaakt, dan hoeft u niets te betalen. Wij nemen de kosten op ons en verrekent deze direct met het ontstoppingsbedrijf.

Voorbeelden van rioolverstopping buiten eigen terrein

  • Een mankement in het riool op gemeentelijk terrein: wij betalen de ontstopping en repareren het mankement.
  • Een ingroeiende boomwortel in het riool op gemeentelijk terrein: zelfs als de oorzaak een ‘particuliere’ boom is; het riool van de gemeente is immers niet waterdicht gebleken.

Verder van belang:
Als er een mankement is gesignaleerd aan de rioolaansluitleiding tussen uw perceel en het hoofdriool (op gemeentelijk terrein), wordt dit doorgaans door een andere (onderhouds-)aannemer gerepareerd dan door het bedrijf dat de verstopping heeft verholpen/doorgespoten. Hierdoor kan voorkomen dat ter plekke het straatwerk niet compleet wordt hersteld door het ontstoppingsbedrijf. Binnen enkele werkdagen wordt dit dan gerepareerd door de (onderhouds-)aannemer van ons. Het ontstoppingsbedrijf is hiervoor dus niet aansprakelijk.

Uw Reactie
Uw Reactie