Realisatie van aangevraagde rioolaansluiting of uitweg

U heeft met uw aanvraag voor een omgevingsvergunning of losse aanvraag rioolaansluiting toestemming gekregen om uw riool aan te mogen sluiten op het gemeenteriool of een uitweg naar de openbare weg te realiseren. U kunt nu een afspraak maken voor de daadwerkelijke realisatie van de rioolaansluiting of uitweg.

Het eigen terrein moet voldoen aan de volgende eisen, voordat we kunnen starten met de werkzaamheden:

  • Voor een rioolaansluiting moet het hemelwater en afvalwater gescheiden worden aangeboden tot op de perceelgrens. Bij een combinatie aansluiting wordt uitgegaan van een maximum horizontale afstand tussen de buizen van 0,5 m. Ook moeten de eindpunten van de riolering op eigen terrein gemarkeerd zijn met een piket.
  • Voor een uitweg moet de oprit op eigen terrein tot aan de perceelgrens gerealiseerd zijn. Pas dan starten wij met de realisatie van de uitweg in de openbare ruimte.

Aanpak

Om een afspraak te maken voor de realisatie van een rioolaansluiting of uitweg, kunt u een e-mail sturen naar ibor@helmond.nl. Doe dit minimaal 6 weken voor de geplande realisatie. Vermeld in uw e-mail de volgende gegevens:

  • Zaaknummer
  • Gegevens contactpersoon: naam, e-mailadres en telefoon
  • Of het een rioolaansluiting of uitweg betreft, straat en huisnummer

Na ontvangst van de e-mail nemen wij contact met u op over de definitieve kosten. Zodra u hierop akkoord geeft, plannen wij in overleg met u in wanneer het werk kan starten.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem hierover dan contact met ons op via e-mail: ibor@helmond.nl of telefonisch via 14 0492.

Kosten

Bij uw omgevingsvergunning of toestemming voor een rioolaansluiting heeft u een geschatte kostenopgave gekregen. De kostenopgave is gebaseerd op de toenmalige kosten. Deze kosten kunnen gewijzigd zijn als er een ruime periode zit tussen de vergunning en de daadwerkelijke realisatie. U ontvangt dus altijd nog een definitievere kostenopgave.

Uw Reactie
Uw Reactie