Dierdonk in cijfers per 1 januari 2018

 
  aantal in wijk % in wijk % in Helmond
BEVOLKING      
leeftijd 5.093 100,0 100,0
0-14 jaar 891 17,5 17,2
15-29 jaar 1.006 19,8 17,7
30-44 jaar 723 14,2 19,1
45-54 jaar 1.238 24,3 16,4
55-64 jaar 727 14,3 12,7
65-79 jaar 479 9,4 13,2
80 jaar en ouder 29 0,6 3,6
       
etniciteit 5.093 100,0 100,0
Nederlands 4.555 89,4 73,8
overig westers 385 7,6 13,2 
Marokkaans 4 0,1 4,3
Turks 10 0,2 2,7
Surinaams/Antilliaans1) 34 0,7 1,5
overig niet-westers 105 2,1 4,6
       
huishoudens 1.753 100,0 100,0
alleenstaande 167 9,5 34,4 
paar zonder kinderen 587 33,5 28,0 
paar met kinderen 890 50,8 28,6 
eenoudergezin 105 6,0 8,6
overig huishouden 4 0,2 0,4
       
WONINGEN      
bouwwijze 1.725 100,0 100,0
eengezins 1.724 99,9 75,5
meergezins 1 0,1 24,5
koop-/huurverhouding 1.725 100,0 100,0
koop 1.658 96,1 53,3
huur 55 3,2 45,5
onbekend 12 0,7 1,3
bouwjaar 1.725 100,0 100,0
<1950 27 1,6 8,7
1950-1979 18 1,0 31,0
1980-1989 7 0,4 23,7
1990-1999 1.529 88,6 17,3
2000-2009 138 8,0 13,7
2010 of later 6 0,3 5,6
gemiddelde perceel oppervlakte (m²) 382 140 index 100
gemiddelde OZB-waarde (€)2) 335.503 165 index 100
       
SOCIAALECONOMISCHE KENMERKEN      
bezette banen (in de wijk)3) 700    
gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen4) 56.900 154 index 100
rapportcijfer veiligheid (in eigen buurt)5)   7,6 7,0
misdrijven verkeersveiligheid5) 127 24,9 29,0
misdrijven objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit/lichamelijke integriteit5) 62 12,2 45,7
misdrijven sociale kwaliteit (alcohol, drugs, hangjongeren)5) 35 6,9 20,4
Wmo-gebruikers6) 129 26 index 100
cliënten opvoedondersteuning6) 48 48 index 100
cliënten jeugdhulp6) 143 79 index 100
  1. Voormalige Nederlandse Antillen (incl. Aruba)
  2. OZB= Onroerende-zaakbelasting
  3. Bron: vestigingsregister, peildatum 1 april 2017. Bezette banen is het aantal banen in de wijk die bezet worden door mensen uit de wijk of daarbuiten (afgerond op 100).
  4. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Regionaal Inkomensonderzoek (RIO, 2015)
  5. Bron: Veiligheidsmonitor 2017
  6. Bron: Eenheid Zorg en Ondersteuning (kalenderjaar 2017). Wmo= Wet maatschappelijke ondersteuning. Het aantal Wmo-gebruikers zijn gebruikers met 1 of meerdere indicaties. In het indexcijfer is het gebruik gerelateerd aan het aantal 65-plussers.