Programmabegroting 2020

Op dinsdag 24 september 2019 is de gemeentebegroting voor het jaar 2020 gepresenteerd. De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven.

Bespreking in commissies

De begroting wordt eerst besproken in de twee adviescommissies. Op 29 oktober vergadert de commissie Inwoners over de programma's Veiligheid en handhaving, Werk en inkomen, Zorg en welzijn, Jeugd en onderwijs en Bestuur en organisatie. Op 30 oktober is het de beurt aan de commissie Omgeving. Daar worden de programma's Cultuur, Sport en recreatie, Economisch beleid en werkgelegenheid, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Stedelijke vernieuwing, Verkeer en mobiliteit, Openbare ruimte en natuurbescherming en Milieu besproken.

Beide commissievergaderingen beginnen om 18.30 uur en duren tot ongeveer 22.30 uur. Ze worden gehouden in de raadzaal, iedereen is hierbij van harte welkom.

Inspreken over de begroting

Helmondse inwoners, organisaties en instellingen kunnen inspreken over de begroting. Dat kan tijdens één van de twee commissievergaderingen op 29 en 30 oktober (afhankelijk van het onderwerp, zie hierboven). Wilt u inspreken, dan kunt u zich aanmelden door uw naam, (eventueel) organisatie, telefoonnummer en het onderwerp waarover wordt ingesproken te mailen naar raadsgriffie@helmond.nl. Degenen die zich aangemeld hebben, krijgen vijf minuten spreektijd aan het begin van de commissievergadering (om 18.30 uur).
Insprekers kunnen zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 25 oktober 16.00 uur.
 

Discussie in de gemeenteraad

De gemeenteraad gaat op 5 november a.s. discussiëren over de begroting voor 2020. Dat gebeurt in de raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 16.30 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom! Eerst zullen alle fracties hun mening geven over de begroting en vragen stellen aan het college. Om 19.00 uur is er een pauze. Na de pauze geven burgemeester en wethouders vanaf 20.00 uur antwoord aan de raadsleden en wordt er gediscussieerd over de begroting. Vanaf 22.00 uur wordt er gestemd of de begroting wordt vastgesteld en of er nog zaken gewijzigd worden. Raadsleden kunnen namelijk wijzigingen voorstellen via amendementen en moties.

Bij de begroting horen de volgende stukken:

Algemene informatie over de begroting

Uw Reactie
Uw Reactie