September

  • Raadszaal Helmond

    Begroting 2020: Investeringen in cultuur en een digitale stad

    woensdag 25 september 2019
    Op 24 september heeft het college van B&W de meerjarenbegroting 2020-2023 aan de gemeenteraad aangeboden. Het is een sluitende begroting waarin diverse investeringen worden voorgesteld die bijdragen aan de moderne en toekomstgerichte ambities van Helmond. Helmond is financieel gezond en de begroting laat zien dat er voor de komende jaren ook voldoende geld is om te investeren in de stad.

Uw Reactie
Uw Reactie