Nieuws

 • College B&W

  Oktober nieuwsbrief B & W

  maandag 4 november 2019
  De tweede editie van de nieuwsbrief van het College van Burgemeester en Wethouders is uit!

 • Kalender november

  Op de koffie bij de wethouder

  vrijdag 1 november 2019
  Heeft u een vraag of een idee of initiatief voor uw wijk? Bezoek dan het wijkspreekuur om hierover te praten met de wethouder. Onder het genot van een kop koffie of thee luistert de wijkwethouder graag naar uw verhaal. Neemt u gerust een familielid, vriend of vriendin mee.

 • .

  Inspreken over de gemeentebegroting 2020

  woensdag 9 oktober 2019
  De gemeenteraad heeft dinsdag 24 september de Programmabegroting 2020 in ontvangst genomen. Hierin staat waaraan het gemeenschapsgeld volgend jaar wel en niet wordt uitgegeven. Inwoners, organisaties en instellingen uit Helmond kunnen de gemeenteraad laten weten wat zij van de plannen vinden die in de Programmabegroting staan. Dit kunnen zij doen voorafgaand aan de bespreking van de begroting bij de commissievergaderingen van 29 en 30 oktober. Op beide avonden kan er ingesproken worden om 18.30 uur. Hiervoor dient u zich van te voren aan te melden bij de raadsgriffie.

 • .

  September nieuwsbrief B & W

  vrijdag 4 oktober 2019
  Vanaf nu verschijnt er iedere maand een nieuwsbrief “Nieuws uit B&W”.

 • .

  Begroting 2020: Investeringen in cultuur en een digitale stad

  woensdag 25 september 2019
  Op 24 september heeft het college van B&W de meerjarenbegroting 2020-2023 aan de gemeenteraad aangeboden. Het is een sluitende begroting waarin diverse investeringen worden voorgesteld die bijdragen aan de moderne en toekomstgerichte ambities van Helmond. Helmond is financieel gezond en de begroting laat zien dat er voor de komende jaren ook voldoende geld is om te investeren in de stad.

Uw Reactie
Uw Reactie