• Stad
  • Wegwerkzaamheden en reconstructies

Wegwerkzaamheden en reconstructies

Op deze pagina ziet u een overzicht van de belangrijkste wegwerkzaamheden in 2017.

Hieronder kunt u een kaart downloaden met de belangrijkste wegwerkzaamheden in 2017. Elk nummer op de kaart komt terug in het schema hieronder, waar u uitleg vindt over het werk dat plaatsvindt en informatie over de periode waarin dat gebeurt. De genoemde periodes zijn onder voorbehoud. Weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden kunnen van invloed zijn op de periode waarin er gewerkt wordt.

Nr. Informatie:  Periode:
1. Edelhertlaan/Verbindingsweg incl. rotonde Rochadeweg (groot onderhoud) november '16 – februari '17
2. Rochadeweg parallelweg (groot onderhoud) november '16 – februari '17
3. Venuslaan (groot onderhoud voetpad en fietspad) december '16 – januari '17
4. Fietspaden Deurneseweg (tussen Weg door de Rijpel en N279) (groot onderhoud fietspaden) januari – maart '17
5. Wethouder Ebbenlaan (parallelweg, tussen Mgr. Swinkelsstraat en Bakelsedijk) (herinrichten tot fietsstraat) januari – maart '17
6. ’t Hout – Automotive Campus (aanleg fietsverbinding) januari – maart '17
7. Vossenbeemd (tussen Kanaaldijk Z.W. en Churchilllaan) (groot onderhoud) juni - juli '17 (herziene uitvoeringsperiode)

8. Binnenparallelweg (herinrichten tot fietsstraat)

februari – april '17
9. Dorpsstraat en een gedeelte van de Gerwenseweg Stiphout (reconstructie, werk wordt uitgevoerd in fasen, winkels blijven bereikbaar) maart – november '17
10. Horst/Laagveld (groot onderhoud) april – juni '17
11. Maaslaan (groot onderhoud) juni - september '17 (herziene uitvoeringsperiode)
12. Waterbeemd (groot onderhoud) juni - juli '17 (herziene uitvoeringsperiode)
13. Waterleliesingel (voetpad, tussen Venuslaan en Zwanenbloemsingel) (groot onderhoud) najaar 2017
14. Bakelsedijk (voetpad, tussen Rijpelbaan en Wolfsputter Baan) (groot onderhoud) najaar 2017
15. Helmondselaan (tussen Eva Monixweg en Uiverlaan) (groot onderhoud): samen met bewoners (straatcomité) is een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Tijdens een informatiebijeenkomst in november 2016 is het inrichtingsplan voorgelegd aan alle bewoners. De werkzaamheden starten na de bouwvakvakantie in 2017 waarbij ook de riolering wordt aangepakt. De grote platanen blijven behouden.
najaar 2017
16. Fon Groffenplein (groot onderhoud)  najaar 2017
17. Hollandhof (tussen Weg door de Rijpel en Straakven) (groot onderhoud)  najaar 2017
18. Haagse Beemdweg (groot onderhoud)  najaar 2017
19. Hooibeemd (groot onderhoud)  juni - juli '17 (herziene uitvoeringsperiode)
20. Nachtegaallaan (tussen Nieuwveld en Reigerlaan) (groot onderhoud)  juli '17 (herziene uitvoeringsperiode)
21. Reggestraat (gedeelte tegenover Haringvlietpad) (groot onderhoud)  najaar 2017
22. Rijpelbaan (voetpad dat van Rembrandtlaan naar Bakelsedijk/Ockenburghpark loopt)
     (groot onderhoud)
 najaar 2017
23. Rijpelbergseweg (gedeelte naar Sportcomplex de Rijpel) (groot onderhoud)  najaar 2017

24. Schutterslaan e.o. (Hofstad, Geeneindse Kerkweg (tussen Geeneind en Oude Torenstraat) en Schutterslaan t.h.v. huisnummer 6A t/m F) (groot onderhoud)

najaar 2017
25. Van der Weijdenstraat en Van Duijnhovenstraat (groot onderhoud)  najaar 2017
26. Kruispunt Uiverlaan/Wethouder Ebbenlaan/Nachtegaallaan (klein onderhoud asfalt)  najaar 2017
27. Rochadeweg (tussen Varenschut en Kanaaldijk Z.O.) (klein onderhoud asfalt)  najaar 2017
28. Broekstraat (tussen Abendonk en gemeentegrens (richting Vaarleseweg)) (klein onderhoud asfalt)  periode: 2017
29. Diepenbroek (tussen Medevoort en Diepenbroeksingel) (klein onderhoud asfalt)  periode: 2017
30. Fietsstrook Kanaaldijk N.W. (tussen Eikendreef en Beatrixlaan) (klein onderhoud asfalt)  periode: 2017
31. Meerdere kruispunten op BZOB (klein onderhoud asfalt)  periode: 2017
32. Kruispunt Nachtegaallaan/Hobostraat/Astronautenlaan (klein onderhoud asfalt)  periode: 2017
33. Kruispunt Nieuwveld/Melis Stokelaan (klein onderhoud asfalt)  periode: 2017
34. Sterrenlaan (klein onderhoud asfalt)  periode: 2017

Op elkaar afgestemd

Wegwerkzaamheden zijn nodig om verouderd wegdek te vervangen, situaties veiliger te maken of de doorstroming van het verkeer te verbeteren. De werkzaamheden worden op elkaar afgestemd en bij het inplannen ervan wordt rekening gehouden met evenementen als Carnaval, kermis en de Sinterklaasintocht. Ook wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bereikbaarheid van winkels en bedrijven en de routes van lijnbussen en de hulpdiensten. Door slechte weersomstandigheden of andere onvoorziene zaken, kan de start en duur van de werkzaamheden wijzigen.