• Stad
  • Verloren of gevonden voorwerpen

Verloren of gevonden voorwerpen

Bent u een voorwerp verloren, of heeft u iets gevonden, bijvoorbeeld sleutels, een portemonnee of een mobiele telefoon? Dan kunt u dit melden op de website www.verlorenofgevonden.nl. Daar kunt u gevonden voorwerpen registreren en verloren voorwerpen terugvinden.

Heeft u iets gevonden?

Dan hoeft u het niet naar de gemeente te brengen. U meldt het eenvoudig op www.verlorenofgevonden.nl. Uw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor de gemeente die de administratie beheert. Bewaar het gevonden voorwerp thuis en zorg dat het in dezelfde staat blijft als toen u het vond.

Wanneer de eigenaar het voorwerp vindt op dezelfde website, dan ontvangt hij via die website uw contactgegevens en neemt hij contact met u op. Neemt de eigenaar van het voorwerp geen contact met u op? Dan wordt het na de wettelijke bewaartermijn van 1 jaar uw eigendom.

Afgeven bij Team Toezicht en Handhaving (voorheen de Stadswacht)

Wilt u het gevonden voorwerp toch liever niet zelf bewaren, lever dit dan in bij het kantoor van Team Toezicht en Handhaving, Weg op den Heuvel 39. U kunt hier terecht van maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur en zaterdag van 10.00 - 12.00 uur. Uitzonderingen zijn paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten. Deze kunt u inleveren bij de Stadswinkel van de gemeente Helmond (Frans Joseph van Thielpark 1)

Bent u iets verloren?

Kijk op www.verlorenofgevonden.nl of iemand het gevonden heeft. U kunt daar ook melden wat u kwijt bent. Als u uw verloren voorwerp vindt op de website, dan krijgt u van de gemeente de contactgegevens van de vinder.