• Stad
  • Forse verbetering leefomgeving voor Helmond Noord, Oost, West en Centrum

Forse verbetering leefomgeving voor Helmond Noord, Oost, West en Centrum

In de wijken Helmond Noord, Oost, West en het Centrum is onderhoud aan het groen hard nodig. Het college investeert de komende jaren in het verbeteren van de groene leefomgeving voor de Helmonders in deze wijken. Een groene leefomgeving maakt de wijk een prettigere plek om te wonen, draagt bij aan de gezondheid van onze Helmonders en stimuleert de biodiversiteit in de omgeving.

Vanaf eind november 2022 starten we met de renovatie van ongeveer 1000 plantsoenen en groenstroken. We verwachten dat in 2023 de meeste werkzaamheden zijn afgerond. Op plekken waar geen of oude planten staan, worden plantsoenen en groenstroken in de herfst en winter van 2022 en 2023 opnieuw ingeplant.

Op deze pagina vindt u de meest actuele stand van zaken en wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van de projecten.

Waarom worden de plantsoenen en groenstroken gerenoveerd?

Deze renovatie zorgt niet alleen voor een frissere uitstraling van de wijken. Op plaatsen met meer groen wordt het in de zomer minder warm en trekt het regenwater sneller de grond in. Wanneer het veel regent, is er daarom minder snel wateroverlast. Ook zorgt meer groen voor een grotere biodiversiteit. Een groenere omgeving trekt meer dieren en planten aan. De natuur is een zichzelf herstellend systeem dat ons continu voorziet van voedsel, water, grondstoffen en schone lucht. Natuur en groen dragen ook bij aan onze gezondheid. Een groene leefomgeving biedt ontspanning en rust in een wereld met veel indrukken en activiteit.

Wat gaat er gebeuren?

Vooraf hebben we geïnventariseerd wat de staat van het groen in deze wijken is. En daarna hebben we een beplantingsplan op maat gemaakt. Op een aantal plaatsen worden alleen enkele dode planten vervangen door nieuwe planten. Op andere plekken worden volledig nieuwe planten en bloemen aangeplant. Sommige plantsoenen of groenstroken worden ook vergroot. Op een aantal plaatsen is er meer aan de hand. Daar is bijvoorbeeld ook de verharding of de riolering niet goed. Rond het Hoboplein bijvoorbeeld worden eerst andere werkzaamheden uitgevoerd, voordat ook de beplanting vernieuwd wordt.

Waar worden de plantsoen en groenstroken gerenoveerd?

In totaal worden 1000 plantsoenen en groenstroken gerenoveerd in Helmond Noord, Oost, West en Centrum.

Wanneer?

De werkzaamheden vinden vooral in de herfst en winter plaats. Dit zijn de beste seizoenen voor het planten van bomen, struiken en planten. De meeste plantsoenen en groenstroken worden vernieuwd tussen november 2022 en december 2023.

De planning ziet er als volgt uit:

  • Helmond Oost - november 2022- januari 2023
  • Helmond West - januari 2022 – maart 2023
  • Helmond Centrum - oktober – december 2023
  • Helmond Noord - oktober – maart 2024

Deze planning kan tussendoor veranderen. Bijvoorbeeld omdat werkzaamheden (ergens anders) uitlopen. Tijdens een langere vorstperiode kan er bijvoorbeeld niet geplant worden.  

Er zijn ook plantsoenen en groenstroken waar alleen de dode beplanting vervangen wordt, dit gebeurt in alle wijken voor maart 2023.

Wie voert het uit?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Panhuijzen Groen uit Deurne.

Hebt u vragen?

Neem dan contact op met ons via telefoonnummer 14 0492.

Uw Reactie
Uw Reactie