Subsidieregister Gemeente Helmond

In het subsidieregister staan alle subsidies die binnen een bepaalde periode door onze gemeente zijn verleend. Hiermee willen wij u inzicht geven in de bestedingsdoelen van de subsidies.

Download hieronder de subsidieregisters van verschillende jaren:

Kunt u inhoud van de bovenstaande documenten niet (goed) lezen? Dan kunt u via deze link een toegankelijke versie aanvragen.

Bij de verleende subsidies staan de volgende gegevens:

  • Beschikkingsnummer: nummer voor referentie bij vragen of opmerkingen;
  • Beschikkingsdatum: datum van de subsidieverlening;
  • Ontvanger: degene aan wie de subsidie verleend is. In het geval van een particulier persoon vermelden we alleen dat het om een natuurlijk persoon gaat (o.b.v. Wet bescherming persoonsgegevens);
  • Subsidiebedrag: het bedrag dat is verleend;
  • Subsidieregeling: de regeling op grond waarvan de subsidie wordt verleend;
  • Subsidie uit programma: uit welk programma (beleidsterrein) van de gemeentelijke begroting de subsidie wordt verstrekt;
  • Eenmalige verstrekking: in deze rubriek staat een JA als het een eenjarige subsidie betreft en een NEE als het een meerjarige subsidie betreft.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen of opmerkingen over het register kunt u mailen naar: subsidieregister@helmond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie