Waarderingssubsidie rookvrije sportparken, speeltuinen en wijkhuizen

De gemeente Helmond geeft subsidie van €1.000,- voor volledig rookvrije sportparken, speeltuinen en wijkhuizen. Zien roken, doet roken. Daarom willen wij samen het goede voorbeeld geven aan de jeugd in Helmond.

Voorwaarden

Organisaties komen in aanmerking voor deze subsidie als:

  • Het een sportpark (buiten), speeltuin (buiten) of wijkhuis is;
  • Er kinderen (voorbij)komen, sporten en/of spelen;
  • Het volledige terrein rookvrij is, incl. de ingang (er wordt ook niet voor de ingang gerookt), dit is duidelijk zichtbaar gemaakt met bordjes van rookvrije generatie.

Aanvragen

Heeft u een speeltuin, sportaccommodatie of wijkhuis die volledig rookvrij is? Dan kunt u de subsidie aanvragen via onderstaande knop 'online regelen'. Voor vragen kunt u contact opnemen via gezondheid@helmond.nl

Termijn

We beoordelen uw aanvraag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken. In bijzondere situaties kunnen we dit met 2 weken verlengen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

U ontvangt per mail bericht van ons besluit. In deze brief staat of de subsidie wordt verleend en wat de eventuele aanvullende voorwaarden zijn. Als we uw aanvraag goedkeuren, ontvangt u op korte termijn het volledige subsidiebedrag op uw bankrekening.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

Welke organisaties hebben de waarderingssubsidie al ontvangen?

Klik hier voor een overzicht van de Helmondse sportclubs die volledig rookvrij zijn en een waarderingscheque hebben ontvangen.

Uw Reactie
Uw Reactie