Steunmaatregelen ondernemers

Veel ondernemers zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met tegenvallers. Denk bijvoorbeeld aan de hoge energiekosten, maar ook aan duurdere inkoop van grondstoffen. Daarnaast kampen veel ondernemers met hogere loonkosten en een personeelstekort en moeten zij per 1 oktober 2022 de door de coronapandemie uitgestelde belastingen terugbetalen.

Met de Helmondse Koopkrachtaanpak bieden wij onze ondernemers verlichting in deze uitdagende tijden door gerichte expertise in te zetten. Zie hieronder de steunmaatregelen voor ondernemers:

Gemeente Helmond komt ondernemers te hulp met Advies en Ondersteuning

Regeling: Advies en Ondersteuning Ondernemers Helmond 2023

We gaan ondernemers in Helmond op diverse thema’s hulp bieden. De thema’s waarop ondersteuning wordt geboden zijn financiële- en schuldhulpvragen en bedrijfsvoering en -coaching. Ondernemers met personeel, die mede door de koopkrachtcrisis in de problemen zijn gekomen of extra expertise nodig hebben, kunnen aanspraak maken op advies en/of ondersteuning van gespecialiseerde adviseurs. Daarbij is het belangrijk dat het personeel minimaal 6 maanden in dienst is, vanaf het moment van uw aanvraag. 

Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig om uw financiële huishouding beter te structureren? Heeft u bijvoorbeeld coaching nodig op het gebied van leiderschap en/of uw bedrijfsstrategie? Of heeft u door alle problematieken van de afgelopen jaren schulden opgebouwd en zou u graag advies nodig hoe u hier het beste mee om kan gaan? Maak dan nu gebruik van deze regeling.

Laagdrempelig in samenwerking met Werkgeversservicepunt (WSP)

We hebben hiervoor de regeling ‘Advies en Ondersteuning Ondernemers Helmond 2023’ in het leven geroepen. We werken samen met het bestaande Werkgeversservicepunt (WSP). Het WSP is het eerste contactpunt voor de ondernemer. Na aanmelding bij het Werkgeversservicepunt (WSP) krijgen ondernemers een intake en er wordt een adviestraject op maat aangeboden.

De uitvoering van het adviestraject wordt gedaan door diverse kantoren, gespecialiseerd in financiële vraagstukken, bedrijfsvoering- en coaching en schuldhulpvragen. Na de intake wordt de ondernemer met het juiste advieskantoor in contact gebracht. Dit kunnen advieskantoren zijn via het WSP of via het Koopkrachtfonds.

Voor ondernemers tot en met vijf medewerkers is de ondersteuning maximaal € 5.000 en voor ondernemers met meer dan vijf medewerkers is dit € 10.000.

De regeling loopt tot 1 december 2023.

Maak vanaf nu gebruik van deze regeling

Bent u als ondernemer geïnteresseerd in deze regeling? Neem dan contact op met het Werkgeversservicepunt (WSP) in Helmond. Het WSP is te bereiken via info@wsphelmond-depeel.nl.

Heeft u inhoudelijke vragen over de regeling zelf, dan kunt u ook altijd contact opnemen via accountmanagement@helmond.nl.

Precario is de belasting die u betaalt voor gebruik van openbare gemeentegrond. U betaalt precariobelasting als u een terras, container, uithangbord of bouwsteiger op grond van de gemeente heeft. Bijvoorbeeld op de stoep. Op 11 april 2023 heeft uw raad besloten de precariobelasting in 2023 niet te innen. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.

Als gevolg van de gestegen energieprijzen komen steeds meer werkgevers met hun bedrijf in zwaar weer of dreigen hierin terecht te komen. In combinatie met de sterk gestegen inkoopkosten, personeelstekorten en de terugbetalingsplicht van de in coronatijd opgebouwde belastingschulden zijn veel werkgevers in een soort perfecte storm beland.

Als WSP Helmond-De Peel zijn we er voor de werkgevers in onze arbeidsmarktregio. Ook – en misschien wel juist – als ze in zwaar weer verkeren. Vanuit onze één loket-filosofie kunnen we als strategisch partner adviseren: in goede en slechte tijden. De 19 accountmanagers en adviseurs staan voor je klaar. U kunt via deze link contact opnemen met het WSP.

Om de forse stijging van de energierekening van bedrijven deels te compenseren, neemt de overheid verschillende maatregelen. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u nieuwe en bestaande regelingen. Er is nog veel in voorbereiding. Zodra er meer bekend is over de concrete invulling van de nieuwe energieregelingen is dat op die website te vinden.

U kunt telefonisch contact opnemen met het Ondernemersloket via telefoonnummer 14 0492. U kunt ook rechtstreeks bellen met één van de accountmanagers economie. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Manuel Martinez - Industrie, Kantoren en Bedrijventerreinen
Telefoonnummer 06 51 66 57 85
E-mail m.martinez@helmond.nl

Adil Marra – Retail en Horeca
Telefoonnummer 06 37 11 52 46
E-mail a.marra@helmond.nl

Uw Reactie
Uw Reactie