Algemene informatie over het Stationskwartier

Tussen Oranjekade en Suytkade werkt de gemeente aan een aantrekkelijk centrumgebied voor de sterk groeiende stad. Met een mooie mix van wonen, winkelen, werken en verblijven. Zodat het uitgroeit tot dé centrale, levendige ontmoetingsplek voor Helmond en de regio. De gebiedsvisie is in juni 2023 vastgesteld en nu zijn we aan de slag met de uitvoering.

Waar ligt het Stationskwartier?

Met het Stationskwartier bedoelen we niet alleen het deel van de stad rondom het station, maar ook het gehele gebied daaromheen. Het Stationskwartier is het gebied dat het station, het centrum, de Kanaalzone en de Suytkade met elkaar verbindt. Hieronder ziet u een luchtfoto waarop het gebied is aangegeven. Zoals u ziet liggen De Cacaofabriek en het Kasteel bijvoorbeeld ook in het Stationskwartier.

Wat is het doel van deze ontwikkeling? 

We willen als stad nog verder groeien: we gaan meer woningen bouwen en werkgelegenheid creëren, vooral in het gebied rondom het station. Dit doen we op een duurzame manier, met oog voor onze opgaven op klimaatgebied.

 

Uw Reactie
Uw Reactie