Sportvissen

Mocht u de behoefte hebben om een hengeltje uit te gooien in Helmond of bent u reeds verslingerd aan de hengelsport, dan is het van belang te weten hoe een en ander is geregeld. Vissen mag, als er toestemming is verleend door de ‘visrechthebbende’.

In Helmond is er een overeenkomst afgesloten met Sportvisserij Zuidwest Nederland over de huur van visrechten in een aantal openbare (stads)vijvers. Deze overeenkomst geldt vanaf 2022 tot en met 2027. Dat betekent dat Sportvisserij Zuidwest Nederland de visrechthebbende is voor de duur van de overeenkomst. In Helmond zijn, voor de hengelsport, drie mogelijkheden van toepassing:

Vissen met een reguliere VISpas

Een aantal Helmondse vijvers is regulier verhuurd aan Sportvisserij Zuidwest Nederland. Dat betekent dat u in het bezit moet zijn van een VISpas die u kunt bestellen via de website van Sportvisserij Zuidwest Nederland.
Het gaat om de volgende locaties:

 • vijver Neducoflats/Tasmanstraat
 • vijver Ganzewinkel
 • vijver Varenschut
 • vijver Sluisdijk
 • vijver Brandevoort/ De Voort-zuid
 • vijver Brandevoort/ De Voort-noord
 • singel Bedrijventerrein Zuidoost Brabant (BZOB), noordelijk deel vanaf de Heibloemweg noordwaarts en langs de Rochadeweg.
 • traverse (oude) Zuidwillemsvaart vanaf de zuidelijke gemeentegrens tot aan de vaste brug bij Suytkade, met uitzondering van het kanoparcours
 • de insteekhaven
 • traverse (oude) Zuidwillemsvaart vanaf de Kasteeltuin tot aan de noordelijke gemeentegrens met Laarbeek, met uitzondering van de vlonders op het Havenplein die gebruikt worden door de horeca (deels N).

Nachtvissen

Op een deel van de traverse (oude) Zuidwillemsvaart is nachtvissen toegestaan. Het betreft de volgende locaties:

 • De traverse (oude) Zuidwillemsvaart door Helmond vanaf sluis 8 zuidwaarts tot aan de Stipdonkseweg op de oostelijke oever en met uitzondering van het kanoparcours;
 • De traverse (oude) Zuidwillemsvaart door Helmond vanaf de Bosselaan noordwaarts tot aan de gemeentegrens met Laarbeek (Janus Meulendijkspad) op de oostelijke oever.

Nachtvissen is slechts toegestaan voor sportvissers die hiervoor speciale toestemming hebben van Sportvisserij Zuidwest Nederland . Deze toestemming is duidelijk kenbaar op de VISpas. De toestemming wordt slechts verleend voor maximaal 3 x 24 uur achtereen per visstek en de omgeving mag geen hinder ondervinden van de aanwezigheid van nachtvissers.

Vissen voor jeugd tot 14 jaar

Er zijn speciale locaties aangewezen waar jeugd tot 14 jaar mag vissen. Op deze plekken mag dus NIET gevist worden door jeugd vanaf 14 jaar en volwassenen. Voor deze jeugdvislocaties is een aparte schriftelijke toestemming nodig, die u kunt downloaden van de website van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Deze toestemming moet u ondertekenen en bij u hebben als u op deze locaties gaat vissen. Op deze schriftelijke toestemming vindt u de locaties en staat aangegeven wat (niet) is toegestaan. 

Verboden te vissen

Op alle vijvers van de gemeente Helmond, die niet onder de bovenstaande twee categorieën vallen, is het vissen verboden.

LET OP: er is een aantal wateren in Helmond waarvan het visrecht bij andere partijen dan de gemeente Helmond ligt. Denk hierbij aan Rijkswaterstaat (voor de omleiding van de Zuidwillemsvaart), het waterschap Aa en Maas (voor de Aa, de Goorloop en de Schootenseloop) en gemeente Eindhoven (voor het Eindhovens Kanaal). Het is mogelijk dat vissen op deze wateren wel is toegestaan. Dit moet u navragen bij de betreffende instantie.

Meer informatie

Lees meer over vissen in Helmond op de website van Sportvisbrigade.

Uw Reactie
Uw Reactie