Reveal

Helmond neemt als Europese stad van de slimme mobiliteit deel aan allerlei Europese projecten, waaronder ReVeAL. ReVeAL staat voor REgulating VEhicle Access for improved Livability. ReVeAL onderzoekt hoe slimme mobiliteitstechnieken kunnen bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in steden. In zes Europese steden worden testen uitgevoerd, waaronder in Helmond.

Over ReVeAL                                                                   Reveal logo

Een betere bereikbaarheid voor de stad en meer kwaliteit van leven dankzij minder uitstoot en minder lawaai van voertuigen. Daar gaat het om bij het project. Het kan ook duurzamere vervoerskeuzes stimuleren. Het project combineert deskresearch en praktijkonderzoek in zes pilotsteden: Helmond (NL), Jerusalem (IL), London (UK), Padova (IT), Vitoria-Gasteiz (ES) en Bielefeld (DE). Doel is om andere steden te helpen bij het inzetten van UVAR (Urban Vehicle Access Regulations) maatregelen. Dat zijn maatregelen die de toegang van voertuigen in gebieden te reguleren. Denk bijvoorbeeld aan milieuzones en een verbod voor voertuigen met een bepaalde uitstoot in steden.

De pilotsteden zetten zich in om een ​​of meer van de onderstaande UVAR-maatregelen te ontwikkelen, implementeren, testen en evalueren:

  • Zero Emissie zones
  • Ruimtelijke interventies (bijv. Superblokken, straten terugwinnen van parkeren)
  • Prijsmaatregelen
  • Slimme mobiliteitsopties (zoals C-ITS en geo-fencing)

Pilots in Helmond

In Helmond ligt het accent op het testen van een ISA-systeem (Intelligente Snelheid Aanpassing) in een deel van de wijk Brandevoort en een nul-emissie-zone in de nieuwe wijk Brainport Smart District. 

  • ISA-pilots. Alle voertuigen van bewoners en alle voertuigen die de wijk bedienen (vuilniswagens, openbaar vervoer, gemeenschapsdiensten) worden uitgerust met hardware en software, die de voertuigsnelheid beperkt tot een dynamische en veilige maximumsnelheid. Deze snelheid ligt lager op drukke tijden van de dag (bijvoorbeeld rond scholen) en kan op andere tijden hoger zijn. Maatregelen zoals verkeersdrempels en andere traditionele maatregelen om snelheid te beperken zijn niet meer nodig, wat resulteert in een veiligere en meer mensvriendelijke omgeving.
  • Een andere pilot in Helmond is een nul-emissie-zone  in de wijk BSD.

Tijdsduur

Het project is gestart in mei 2019 en heeft een looptijd van drie jaar.

Kosten

Het totale projectbudget van alle projectpartners bedraagt bijna € 4 mio. Het budget voor Helmond bedraagt € 336.611,25 en wordt voor 100% gesubsidieerd vanuit de Europese bijdrage voor het project, als onderdeel van het Horizon 2020 innovatieprogramma van de EU (onderdeel “ Mobility for Growth"). 

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie