Overzicht bijlagen voor melding of vergunning evenementen

Zorg dat u de volgende 3 bijlagen klaar hebt, voordat u het formulier invult.

1. Programmaoverzicht

Vermeld alle activiteiten tijdens het evenement met de daarbij behorende tijden.

2. Ontruimingsplan/veiligheidsplan

U geeft aan hoe u als organisatie de veiligheid waarborgt voor uw bezoekers en of
deelnemers. Neem de volgende onderwerpen hierin mee:

 • Verlenen van eerste hulp
 • Ontruimen evenemententerrein bij calamiteit en/of slecht weer
 • Alarmeren, opvangen en informeren van de hulpverleningsdiensten.

Heeft u een jaarlijks terugkerend evenement? Upload dan de laatste versie van uw veiligheidsplan.

3. Plattegrond

 • Situatie van het terrein en terrein indeling
 • De ingang(en) en uitgang(en) van het terreingedeelte
 • Eventueel de aanwezige bluswater voorzieningen (brandkranen, geboorde putten)
 • De informatie welke zijn gevraagd in dit aanvraagformulier.

Bij het plaatsen van een tijdelijke inrichting (tent) en of andere bouwsels bestemd voor meer dan 150 bezoekers, moeten de volgende zaken vermeld zijn in de plattegrond:

 • Maat- of schaalaanduiding
 • Situatie en inrichting van de tijdelijke inrichting
 • Beschikbare oppervlakte voor bezoekers
 • Indeling inventaris
 • Nood- en transparantverlichting
 • Vluchtroutes
 • Nooduitgangen en breedtes daarvan
 • Aanduiding aanwezige blusmiddelen
 • Opslagplaats van gasflessen + aangeven van stofnaam met
  gevarenidentificatienummer
 • Symbolen conform de NEN 1413.
Uw Reactie
Uw Reactie