Minder regels voor ondernemers

Bent u wel eens tegen hinderlijke of overbodige regels van de gemeente Helmond aangelopen, bijvoorbeeld bij het bouwen van uw huis, het aanvragen van subsidie of uitkering of bij de exploitatie van uw bedrijf? Dan horen we dat graag van u!

De gemeente Helmond bekijkt regels en procedures opnieuw en schrapt overbodige regels. Dat heet deregulering. Dat doen we niet alleen. Uw ervaring is voor ons daarbij van groot belang. 

Waarom?

Onze maatschappij kan niet zonder regels, maar teveel of onduidelijke regels werken averechts. Door de regeldruk en administratieve lasten (denk aan lastige aanvraagformulieren en mee te sturen stukken) te verminderen, ontstaat er meer vrijheid én meer verantwoordelijkheid voor u en voor ons.

Huidige procedure

Wanneer wij als gemeente een nieuwe regel willen invoeren, wegen we eerst de voor- en nadelen tegen elkaar af. We bekijken daarbij ook of de nieuwe regel naleefbaar, uitvoerbaar en handhaafbaar is. Ook bestaande regels worden nu opnieuw op deze punten getoetst. Daarnaast kijken we ook naar de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven.

Kan het volgens u beter?

Heeft u te maken of te maken gehad met naar uw mening onnodige of tegenstrijdige regelgeving? Of is de administratieve lastendruk volgens u te hoog? Stuur dan een mail naar bjo@helmond.nl. Zo helpt u ons om regels en procedures te vereenvoudigen. Wij behandelen uw suggestie in vertrouwen. U ontvangt altijd zo snel mogelijk een persoonlijke reactie.

Onze Helmondse regels kunt u vinden via de pagina regelgeving.

Uw Reactie
Uw Reactie