Natuurgebied 't Gulden Land

Ingeklemd tussen de oude en nieuwe Zuid-Willemsvaart, tussen het noordelijkste puntje van Helmond en ten oosten van Aarle-Rixtel, ligt een natuurgebied genaamd ’t Gulden Land. Waterschap Aa en Maas, gemeente Helmond en gemeente Laarbeek hebben de handen ineengeslagen om dit gebied te (her)ontwikkelen. ’t Gulden Land moet een plek worden waar groen, water, cultuurhistorie en recreatie hand in hand gaan.


Het gebied, dat loopt van de kop van Aarle-Rixtel tot aan het centrum van Helmond, is van oudsher gericht op agrarisch- en natuurgebruik. Vandaag de dag is het verwilderd en slecht toegankelijk. We gaan de komende tijd met het Waterschap en de gemeente Laarbeek samenwerken om een aaneengesloten natuur- en recreatiegebied te creëren.

Wat gaan we doen?

Om ’t Gulden Land ook daadwerkelijk een mooi recreatiegebied te laten zijn voeren we samen met gemeente Laarbeek en het waterschap Aa en Maas verschillende projecten uit. Zo herstellen we het beekje de Aa, wordt de stuw bij Aarle-Rixtel voor vissen toegankelijk gemaakt en onderzoeken we de recreatieve mogelijkheden op de kop van het gebied. Ook willen we er verharde fiets- en wandelpaden aanleggen.

We gaan de komende jaren aan de slag met de volgende projecten in het gebied:

 • De Bundertjes willen we in zijn geheel tot natuurgebied ontwikkelen en verbinden met de gronden in Laarbeek. Voordat we de gronden kunnen inrichten als natuur moeten er een aantal percelen verworven worden. Zodra dat gebeurd is gaat de schop in de grond.
 • Samen met Laarbeek werken we aan de ontwikkeling van de Waterboulevard. Daarmee kan je vanaf Helmond Centrum langs het oude en nieuwe kanaal fietsen en wandelen, tot de Braak aan het nieuwe kanaal. Zo wordt ’t Gulden Land toegankelijk voor wandelaars en fietsers.
 • Langs de waterboulevard komen herkenbare toegangspoorten om ’t Gulden Land te markeren. Op de toegangspoorten staan verwijzingen naar de natuur en cultuurhistorie van het gebied.
 • De Eeuwsels betrekken we bij ook goed bij het gebied. Zo komen er aan de rand van de wijk uitloopmogelijkheden voor bewoners en verbinden we het groen en water tussen wijk en Bundertjes met elkaar. Daarnaast onderzoeken we of het hemelwater van de Eeuwsels afgekoppeld kan worden naar de Gulden Aa.

Voortgang projecten ’t Gulden Land

Er wordt hard gewerkt aan de verschillende projecten die ontwikkeld worden in ’t Gulden Land. Nu is dat nog vooral achter de schermen, maar over een tijdje zullen in het gebied de eerste werkzaamheden te zien zijn. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het gebied. Lees hier verder.

Nieuws(brief)

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in ’t Gulden Land? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief 't Gulden Land.

Meer informatie

Het waterschap Aa en Maas gaat met de volgende projecten aan de slag:

 • Het ontwikkelen van 2,5 km van de Gulden Aa tot een natuurlijke beek.
 • 1,1 km van de Aa ontwikkelen tot een natuurlijke beek in combinatie met de aanleg van een ecologische verbindingszone;
 • In het natuurgebied de Bundertjes een deel van de Aa herstellen en de stuw bij Aarle-Rixtel vispasseerbaar maken;
 • 18,7 hectare verdroogd natuurgebied vernatten en het gebied met de daarbij horende flora en fauna inrichten;
 • De waterzuivering natuurlijker laten werken met een zogenaamde waterharmonica;
 • Bestaande knelpunten die wateroverlast veroorzaken oplossen. 

De gemeente Laarbeek werkt aan de volgende projecten:

 • Het laten beleven van de cultuurhistorie rond het Gulden Huys en de oude watermolen die daar stond.
 • Het mogelijk maken van een kleinschalig horecapunt aan de kop van het kanaal, waar de oude en nieuwe Zuid Willemsvaart samen komen.
 • Het vergroten van de wandelmogelijkheden in het gebied.
 • Onderzoeken of ecologische landbouw een plek kan vinden in het gebied.

Al deze plannen zijn geformuleerd in een gebiedsvisie. Deze is opgesteld door de gemeenten Helmond en Laarbeek en Waterschap Aa en Maas. Zij hebben daarbij de hulp ingeschakeld van inwoners en belanghebbenden. De komende jaren moeten de plannen geconcretiseerd worden zodat dit verscholen natuurgebied zich ontplooit tot prachtige natuurparel. De gemeentes en het waterschap zijn momenteel bezig met de voorbereiding van de deelprojecten. Zodra er meer bekend is over de concrete planning dan communiceren we dat.

De naam ’t Gulden Land verwijst naar het Gulden Huys, dat vroeger midden in het gebied stond. Daarnaast meandert er een beekje door de omgeving die de naam Gulden Aa draagt. 

Lijstweergave

Uw Reactie
Uw Reactie