Natuurgebied 't Gulden Land

Ingeklemd tussen de oude en nieuwe Zuid-Willemsvaart, tussen het noordelijkste puntje van Helmond en ten oosten van Aarle-Rixtel, ligt een natuurgebied genaamd ’t Gulden Land. Samen met Waterschap Aa en Maas en gemeente Laarbeek hebben we de handen ineengeslagen om dit gebied te (her)ontwikkelen. ’t Gulden Land moet een plek worden waar groen, water, cultuurhistorie en recreatie hand in hand gaan. De naam ’t Gulden Land verwijst naar het Gulden Huys, dat vroeger midden in het gebied stond. Daarnaast meandert er een beekje door de omgeving die de naam Gulden Aa draagt.

Het gebied, dat loopt van de kop van Aarle-Rixtel tot aan het centrum van Helmond, is van oudsher gericht op agrarisch gebruik en natuurgebruik. Vandaag de dag is het verwilderd en slecht toegankelijk. We voeren de komende tijd met het Waterschap en de gemeente Laarbeek verschillende projecten uit om een aaneengesloten natuur- en recreatiegebied te creëren. Zo herstellen we het beekje de Aa voor een grotere biodiversiteit en betere waterkwaliteit, wordt de stuw bij Aarle-Rixtel voor vissen toegankelijk gemaakt en onderzoeken we de recreatieve mogelijkheden op de kop van het gebied.

Daarnaast werken we aan de ontwikkeling van de Waterboulevard. Daarmee kan je vanaf Helmond Centrum langs het kanaal fietsen en wandelen, tot de Braak aan het nieuwe kanaal. Zo wordt ’t Gulden Land toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Aan de rand van de wijk De Eeuwsels verbinden we het groen en water tussen wijk en Bundertjes met elkaar.

Eind maart zijn we begonnen met de uitvoering van het project beekherstel Gulden Aa, een van de deelprojecten in ’t Gulden Land. De Gulden Aa is een beek die tegen het centrum van Helmond begint. De beek stroomt vervolgens door De Bundertjes en mondt uit in de Aa.

De uitvoering omvat de volgende werkzaamheden:

  • De Gulden Aa wordt voor een deel verlegd en er komen poelen, waardoor de beek op sommige plekken sneller of juist langzamer stromen. Dat is goed voor de waterkwaliteit en het maakt de beek aantrekkelijker voor planten en diersoorten, wat weer goed is voor de biodiversiteit.
  • Net voor de aansluiting met de Aa, vervangen we de stuw door een vispassage. De stuw is voor vissen niet passeerbaar. Met een vispassage kunnen vissen van en naar de Aa stromen.
  • Op het Janus Meulendijkspad (Koeienpad) komt een nieuwe brug voor wandelaars en fietsers. De huidige brug is sinds eind maart afgesloten voor fietsers en voetgangers. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind mei klaar.

Meer weten?

Voortgang projecten ’t Gulden Land

Klik hier voor een compleet overzicht van alle projecten die er in ’t Gulden Land gaan plaatsvinden. U vindt hier ook de eerder verschenen nieuwsbrieven over ’t Gulden Land.

Nieuws(brief)

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in ’t Gulden Land? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief 't Gulden Land.

Uw Reactie
Uw Reactie