Energietoeslag in 2023

Vanaf november 2023 ontvingen inwoners met een lager inkomen een energietoeslag van 800,- euro. Helmond kiest ervoor deze toeslag uit te keren aan inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Daarbij geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. In onderstaande tabellen ziet u de bedragen die hierbij horen voor het jaar 2023. De energietoeslag wordt uitgekeerd aan huishoudens. Dat betekent dat er per adres maximaal één toeslag wordt verstrekt.

Let op: de energietoeslag 2023 kon worden aangevraagd worden tot en met 30 april 2024.  

Inkomensgrenzen (netto) per maand exclusief vakantietoeslag, 130% van de bijstandsnorm

Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOW-

leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand

€1.502,53

€1.676,71

Alleenstaande ouder

€1.931,82

€2.049,17

Samenwonend/getrouwd

€2.146,46

€2.276,85

 

Uw Reactie
Uw Reactie