Energietoeslag in 2023

Vanaf november 2023 ontvangen inwoners met een lager inkomen een energietoeslag van 800,- euro. Helmond kiest ervoor deze toeslag uit te keren aan inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Daarbij geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. In onderstaande tabellen ziet u de bedragen die hierbij horen. De energietoeslag wordt uitgekeerd aan huishoudens. Dat betekent dat er per adres maximaal één toeslag wordt verstrekt.

Heeft u in de eerste helft van 2023 een energietoeslag van 500,- euro gehad? Dan krijgt u bij een ongewijzigde situatie in principe de energietoeslag gewoon weer. Ditmaal bedraagt de hoogte van de energietoeslag 800,- euro. U heeft hierover in november bericht ontvangen. De energietoeslag van 800,- euro staat dan uiterlijk in de week van 18 december 2023 op uw rekening

Energietoeslag aanvragen

Denkt u tot de doelgroep te behoren, en heeft u in november 2023 geen brief van ons ontvangen dan kunt u via de onderstaande button een online aanvraag indienen.

Online aanvraag energietoeslag 2023 deel 2

Gebruikt u liever een papieren versie? Of heeft u andere vragen? Bel dan met 14 0492 optie 2. U kunt de energietoeslag van 800,- euro tot en met 30 april 2024 aanvragen.

Wanneer u een aanvraag indient na 31 december 2023, is uw inkomen van 1 december 2023 van toepassing. Dit omdat de verstrekking van de energietoeslag betrekking heeft op het inkomen van 2023 en niet van 2024.

Voor studenten geldt dat zij terecht kunnen bij DUO voor een eenmalige tegemoetkoming energiekosten.

Inkomensgrenzen (netto) per maand exclusief vakantietoeslag, 130% van de bijstandsnorm

Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOW-

leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand

€1.502,53

€1.676,71

Alleenstaande ouder

€1.931,82

€2.049,17

Samenwonend/getrouwd

€2.146,46

€2.276,85

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier?

Dan kunt u terecht bij:

  • De formulierenbrigade van de LEVgroep. U leest meer over de formulierenbrigade en de spreekuren op de website van de LEVgroep. U kunt de LEVgroep ook bellen via telefoonnummer (0492) 59 89 89.
  • Humanitas.U kunt hiervoor een afspraak maken door te bellen via telefoonnummer (0492) 59 94 49
  • Bebizzy. U kunt Bebizzy bereiken via telefoonnummer 06 41 01 83 88
Uw Reactie
Uw Reactie