Speech nieuwjaarsconcert locoburgemeester Rotary Helmond 15 januari 2023

Zondag 15 januari 2023

wethouder Dortmans

Dames en heren, van harte welkom.

Fijn dat u vandaag bij ons aanwezig bent bij het zeventiende nieuwjaarsconcert van de Stichting Helmond Ontvangt – Helmond Geeft in samenwerking met de gemeente Helmond en mede mogelijk gemaakt door bedrijfsinstellingen.

Voor ik mijn toespraak vervolg, licht ik kort toe waarom ik hier vanmiddag sta als locoburgemeester van Helmond. Onze burgemeester is op dit moment herstellende van een geplande operatie. Ik kan u vertellen dat het goed met haar gaat en ik hoop over enkele weken de ambtsketen weer te kunnen overdragen. Vanaf deze plek wens ik haar, en ik doe dat vast namens ons allen, een voorspoedig herstel toe.

Ons samenzijn tijdens dit concert is een goed moment om stil te staan bij het nieuwe jaar dat is begonnen. Een jaar waarin we de erfenis van 2022 met ons meedragen. Overal om ons heen is zichtbaar én voelbaar dat we elkaar hard nodig hebben. Vandaag geeft de Stichting Helmond Ontvangt – Helmond Geeft vier goede doelen een steuntje in de rug, omdat zij aan jong en oud de hulp en ondersteuning bieden die juist nú zo hard nodig is. Deze doelen zijn daarmee een belangrijke steunpilaar van onze samenleving. Dat verdient de waardering van ons allemaal.

Vorig jaar vond het nieuwjaarsconcert door corona in het voorjaar plaats. We weken daarmee af van de traditie, maar we waren ook opgelucht dat het weer kon. En wie kon toen voorzien dat ons uithoudingsvermogen in de maanden na dat concert nog verder op de proef gesteld zou worden? De gevolgen van de oorlog in Oekraïne reikten tot in onze eigen huiskamers. Oekraïners die hun land ontvluchtten zochten bescherming bij ons in huis. De energierekening werd almaar hoger en de prijzen bleven stijgen. Wie al weinig te besteden had, moest nog creatiever zijn. Zoals een alleenstaande moeder mij vertelde: “dat is heel vermoeiend”. Hoe houden we met elkaar het hoofd boven water? Die vraag houdt mij, en ik denk sommigen van u ook, dagelijks bezig.

Af en toe is het dan ook prettig om even een pas op de plaats te maken. Het kerstreces is voor mij bij uitstek dat moment. Voor mijzelf is het ook een van de momenten in het jaar om in alle rust een boek te lezen. Dit jaar was onder andere de eer aan Tim ’S Jongers die in zijn boek Beledigende broccoli onomwonden laat zien hoe de maatschappelijke ongelijkheid groeit en hoe met goede bedoelingen soms de plank volledig wordt misgeslagen. De broccoli uit de titel slaat namelijk op een van de voorbeelden uit het boek, waarbij een medewerker van een gezondheidsinstantie op een school in een achterstandswijk aan kinderen uit groep 7 komt uitleggen dat gezond eten belangrijk is. Ze heeft een broccoli meegenomen om haar verhaal te verduidelijken. Wat zij niet beseft is dat de helft van deze kinderen geen ontbijt heeft gehad. Dit voorbeeld illustreert hoe ver het ene deel van de samenleving soms afstaat van het andere deel. Het zijn twee verschillende werelden. Twee werelden die onderling misschien goed ‘bonden’, maar niet voldoende ‘bridgen’ met elkaar. Terwijl die brug zo hard nodig is om een samenleving te blijven.

Dames en heren, als de voorbije jaren ons iets hebben geleerd, is het dat tweedeling in de samenleving zich op verschillende manieren laat zien. Het gaat al lang niet meer alleen om arm of rijk. Tweedeling gaat ook over je woonsituatie, of je überhaupt in aanmerking komt voor een woning. Het gaat over fysieke en mentale gezondheid en over waar je geboren bent. Het gaat over je kansen op de arbeidsmarkt en je keuze voor een opleiding. Of je kunt lezen en schrijven en wat je leeftijd is. We hebben een enorme klus te klaren om die tweedeling aan te pakken. Hier, in Helmond.

Maar ook regionaal moeten we onze mouwen opstropen. Onze Brainportregio wordt alom geroemd om de gelijkwaardige samenwerking van overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Deze formule heeft de regio economisch veel gebracht. Maar een sterke financiële positie is niet het enige wat onze regio verder brengt. Naast een focus op welvaart moet er minstens zoveel aandacht zijn voor welzijn. De huidige tijdgeest pleit voor een andere kijk op het begrip ‘verdienvermogen’. Sociaal-maatschappelijke organisaties zijn dan ook onmisbaar in het Brainport samenwerkingsmodel. Zij weten als geen ander wat er speelt bij inwoners en wat zij nodig hebben om mee te kunnen doen.

Afgelopen week werd het platform Brainport voor Elkaar gelanceerd door de burgemeester van Eindhoven. Een initiatief van de Stichting Brainport Development, waaraan onder andere Helmond voluit meedoet. We willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen profiteren van de economische voorspoed; van het succes van Brainport. Welvaart en welzijn hóren bij elkaar, maar dat gaat niet vanzelf. Vanaf deze plek doe ik dan ook de oproep aan bedrijven en organisaties in Helmond én in de Brainportregio om zich aan te sluiten. U mag mij persoonlijk benaderen als u wilt meedoen, want dit initiatief gaat mij echt aan het hart! En sluit aan bij de coalitie Ruimte om te Leven in Helmond. Een coalitie tussen Elkerliek, VNO-NCW, Senzer en gemeente Helmond.

Dames en heren,

Niet voor iedereen zijn groei en vooruitgang vanzelfsprekend. Daarom hebben we elkaar nodig. Dat vraagt misschien wel dat we ons eigen mensbeeld en wereldbeeld af en toe eens los moeten laten. De goede doelen die we vandaag in het zonnetje zetten laten zien hoe het ook kan. Hoe we samen de kloof kunnen dichten en bruggen kunnen bouwen en bewandelen. Mooie voorbeelden ter inspiratie voor 2023.

Ik wens u dan ook mede namens het College van B&W een mooi en gezond 2023 toe en bedank aan iedereen die dit concert mogelijk heeft gemaakt.

Dank u wel.

Uw Reactie
Uw Reactie