Dieren

Op deze pagina leest u wat u kunt doen als u bijvoorbeeld overlast heeft van vleermuizen, of wat u kunt doen als u een gewond of zwervend dier ziet. Ook leest u hier de regels voor het uitlaten van uw hond.

Gewond, zwervend of dood dier

Wanneer u een gewond of zwervend dier vindt, kunt u bellen met Stichting Dierenambulance Helmond via (0492) 51 39 71. Zij verzorgen de dieren en brengen ze, waar mogelijk, terug naar de eigenaar. ook kunt u hen benaderen voor het ophalen van dode dieren die langs de weg of in het water drijven. Bij een aanrijding met wild belt u de politie via 0900 8844.

Gestorven huisdier

U kunt de stoffelijke resten begraven op eigen terrein of op een begraafplaats voor huisdieren. Het is ook mogelijk om uw huisdier te laten cremeren in een speciaal daarvoor bedoeld crematorium. Kiest u hier niet voor? Lever het gestorven huisdier de eerstvolgende werkdag af bij de Milieustraat. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Overlast van ratten

Heeft u overlast van ratten? Maak dan direct een melding via onderstaand formulier:

Overlast van steenmarters of vleermuizen

Steenmarters of vleermuizen kunnen in en rondom uw woning voor overlast zorgen. Het zijn echter wettelijk beschermde diersoorten. Daarom is het belangrijk dat u ze niet zelf vangt of doodt. U kunt via de gemeente hulp krijgen van een deskundige en ervaren vrijwilliger. Deze deskundige beoordeelt de situatie ter plekke en geeft advies op maat.

Hulp inschakelen

Maak een melding via het digitale contactformulier van de gemeente. Een medewerker neemt vervolgens contact met u op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Regels bij het uitlaten van uw hond

Om Helmond voor iedereen schoon en leefbaar te houden, zijn er voorzieningen en regels voor het uitlaten van honden. Medewerkers van het Team Toezicht en Handhaving controleren op de naleving van deze regels. De belangrijkste regels zijn:

 1. Identificatieplicht
  Elke hond moet in de openbare ruimte - op straat dus- een halsband dragen, voorzien van naam en adres van de eigenaar, houder of verzorger. Neem bij het uitlaten van uw hond ook uw identificatiebewijs mee. Medewerkers van het Team Toezicht en Handhaving kunnen u vragen zich te identificeren.
 2. Aanlijnplicht
  U bent verplicht uw hond buiten overal aan te lijnen, met uitzondering van de loslaat- en speelterreinen en delen van het buitengebied (die op de hondenkaart staan).
 3. Opruimplicht
  U bent verplicht hondenpoep direct op te ruimen, behalve op uitlaatstroken, loslaatterreinen, in gemeentelijke bossen en delen van het buitengebied (die op de hondenkaart staan). Daarom bent u verplicht een zakje mee te nemen als u de hond uitlaat.
 4. Verbodsgebieden
  U mag met uw hond op een aantal plaatsen (die op de hondenkaart staan) niet komen. Deze plaatsen zijn voornamelijk kinderspeelplekken en het stadscentrum.
 5. Gevaarlijke of hinderlijke honden
  Als het college uw hond gevaarlijk of hinderlijk vindt, kan van u worden verlangd dat u de hond een niet verwijderbaar identificatiekenmerk geeft en alleen kort aangelijnd of gemuilkorfd uitlaat.

In de Helmondse hondenwijzer ‘Wat mijn baasje moet weten’ staat meer informatie over de regels en voorzieningen voor honden. 

Als u geen hond meer heeft of wanneer u met de hond uit Helmond verhuist, kunt u uw hond afmelden. Dit kan digitaal met uw DigiD-inlogcode.

Waar kunt u uw hond uitlaten?

In Helmond kunt u uw hond uitlaten op speciaal aangewezen loslaatterreinen, uitlaatstroken, in de gemeentelijke bossen en buiten de bebouwde kom. Op de kaart hieronder ziet u waar deze gebieden liggen en waar depodogs (afvalbakken met zakjes) staan.

Kunt u de bovenstaande documenten niet goed lezen? Klik dan hier om een toegankelijk document aan te vragen

Melden overlast honden

Ervaart u overlast van loslopende honden of hondenpoep? Maak dan een melding via onderstaand formulier:

Lukt online melden niet? Bel dan naar het KCC, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via het nummer 14 0492 (geen kengetal).

Uw Reactie
Uw Reactie