• Stad
  • Demonstratiemelding

Demonstratiemelding

Als u in Helmond een demonstratie wilt houden, geeft u dit minstens 48 uur van tevoren aan ons door. Het gaat hierbij om een zogeheten kennisgeving. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verplicht u ertoe om tijdig deze kennisgeving toe te sturen aan de burgemeester. Gebruik daarvoor het online formulier op deze pagina. Voor een demonstratie is geen vergunning nodig. Zaterdagen, zondagen of algemeen erkende feestdagen tellen niet mee in de termijn van 48 uur.

Direct demonstratie melden

Voor dit formulier heeft u een kaart nodig met daarop de plaats en eventueel de route van de demonstratie.

Een veilig en goed verloop van de demonstratie

U bent als organisator verantwoordelijk voor een veilig en goed verloop van de demonstratie. Het is daarom van belang dat u uitlegt hoe u de demonstratie goed en veilig laat verlopen. Onvolledige of onjuiste kennisgevingen worden daarom niet in behandeling genomen. 

De invloed van actuele ontwikkelingen op een demonstratie

Op dit moment zijn extra maatregelen nodig voor het voorkomen van de verspreiding van COVID-19 (corona). Daarom is het van belang dat er contact met u kan worden gelegd over een verantwoord verloop van uw demonstratie. Deze gegevens deelt u in het formulier.

De maatregelen die nu gelden, zoals de avondklok en anderhalve meter afstand, gelden ook voor demonstraties. In verband met toezicht houden is een demonstratieve optocht en/of het demonstreren in het donker ongewenst. Bovendien kan de burgemeester een maximum aantal deelnemers en/of beheersbare locatie voorschrijven.

De afwegingen over de voorwaarden waaronder uw demonstratie plaats kan vinden, zijn afhankelijk van de actualiteit. Denk hierbij aan bijvoorbeeld maatregelen die het kabinet op dat moment heeft ingesteld. Het kan daarom voorkomen dat uw demonstratie, hoewel tijdig aangemeld, in een latere fase alsnog beperkingen krijgt opgelegd.

Meld uw demonstratie vroeg

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verplicht u ertoe om tijdig een kennisgeving toe te sturen van een demonstratie aan de burgemeester.

Hoe eerder u uw demonstratie meldt, hoe beter we in staat zijn om het demonstratierecht te kunnen beschermen. Als u een demonstratie wilt organiseren, is het advies dan ook om zo vroeg mogelijk het plan met de gemeente en de politie te delen.

De wettelijke termijn voor het melden van een demonstratie is gesteld op 48 uur op werkendagen. Dat betekent dat als u op zaterdag of zondag wilt demonstreren, u dat úiterlijk de donderdag daarvoor aan ons laat weten. 

Voorschriften, beperkingen of verbod van demonstraties

De burgemeester kan op grond van de Wet openbare manifestaties vooraf voorschriften of beperkingen opleggen aan de demonstratie. Die gaan nooit over de inhoud van de demonstratie of manifestatie. Ook tijdens de demonstratie kan de burgemeester de deelnemers aanwijzingen geven. Dit om de gezondheid te beschermen, in het belang van het verkeer en om wanordelijkheden te bestrijden of te voorkomen. Als dit gebeurt, wordt u hierover geïnformeerd. Als een demonstratie kan leiden tot openbare orde problemen en/of gezondheidsrisico’s en de organisator doet onvoldoende om dit te voorkomen, kan deze ook verboden worden. Hier kan in het uiterste geval ook tijdens de demonstratie toe besloten worden.

Een verbod kan slechts worden gegeven indien:

  1. de vereiste kennisgeving niet tijdig is gedaan
  2. de vereiste gegevens niet tijdig zijn verstrekt
  3. in het belang van de gezondheid en/of het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden

Spelregels

  • Uw boodschap staat centraal.
  • U bent als eerste verantwoordelijk voor een vreedzaam, ordelijk en veilig verloop en stelt hiervoor alles in het werk.
  • Tijdens de demonstratie houdt u rekening met de overige gebruikers van de stad.
  • Alle deelnemers houden zich aan de coronaregels.

Kosten van een demonstratie

Het melden van een demonstratie is gratis. Aanvullende maatregelen zoals het plaatsen van bijvoorbeeld afzettingen, kunnen wel geld kosten.

Formulier demonstratiemelding

Voor dit formulier heeft u een kaart nodig met daarop de plaats en eventueel de route van de demonstratie.

Uw Reactie
Uw Reactie