Aanvraagformulier uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord

Op deze pagina vindt u het aanvraagformulier uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord. Kopieer onderstaande vragenlijst, plak deze in een e-mail en stuur het naar sportakkoord@helmond.nl.

Algemeen

 1. Activiteit:
 2. Welke ambitie(s) uit het Sportakkoord:
 3. Periode:

Contactgegevens

 1. Naam organisatie/vereniging:
 2. Correspondentieadres:
 3. Postcode en woonplaats:
 4. Telefoonnummer:
 5. Naam contactpersoon:
 6. E-mailadres:
 7. Bankrekeningnummer:
 8. Ten name van:
 9. KVK nummer:
 10. Gevraagde bedrag (exclusief BTW): €
 11. BTW bedrag: €

Activiteitenplan

 1. Het verwachte aantal deelnemers:
 2. Locatie van de activiteit:
 3. Omschrijving van de activiteit:
  Benoem ook aan welke ambitie het bijdraagt en waarom.

Begroting

Uitgaven   Inkomsten  
Omschrijving uitgaven Omschrijving inkomsten
  €     ... Eigen bijdrage deelnemers €     ...
  €     ... Eigen bijdrage vereniging/ instelling  €     ...
  €     ... Sponsorbijdrage  €     ...
  €     ... Andere bron  €     ...
  €     ...   €     ...
  €     ...   €     ...
  €     ...   €     ...
Totaal uitgaven €     ... Totaal inkomsten €     ...
Gevraagde uitvoeringsbudget €     ...

Ondertekening

 1. Naam:
 2. Functie:
 3. Datum:

Verzenden

Het complete aanvraagformulier, activiteitenplan, begroting en eventuele bijlage(n) sturen naar: sportakkoord@helmond.nl.

 • Aanvraag wordt na sluitingsdatum binnen 3 weken in behandeling genomen.
 • Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.
 • Heeft u vragen? Neem dan contact op met sportakkoord@helmond.nl of bel 0492-587480
Uw Reactie
Uw Reactie